Terveisiä töistä! Luottamus on avointa keskustelua


Henkilöstön edustaja, yhteistoiminta työpaikalla.

1. Miten luottamus näkyy työpaikkasi arjessa?

Avoimena keskusteluna. Jokaisella on mahdollisuus tehdä työnsä rauhassa ja omalla tavallaan. Ei kytätä selän takana onko tehty tai miten tehdään.

2. Miten koet luottamuksen merkityksen henkilöstön edustajan työssä?

Jotta asioita voidaan viedä eteenpäin täytyy olla luottamusta siihen, että jokainen on avoin ja kertoo asiansa kuten sen kokee,  mutta että ei koita tieten tahtoen hankaloittaa toisen työtä tai sen tekemistä. Puhalletaan yhteen hiileen.

3. Mitkä toimet/asiat työpaikallanne ovat edistäneet luottamusta?

Tiedon jakaminen, keskustelu, pienet arvostusta osoittavat sanat ja teot.


Terveisiä töistä!
on STTK:laisten henkilöstön edustajien blogipalsta, jossa kerrotaan tunnelmia työpaikkojen arjesta. Kirjoittajat edustavat noin 12 000 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.