Terveisiä töistä! On hienoa kun luotetaan


Henkilöstön edustaja, yhteistoiminta työpaikalla.

1. Miten luottamus näkyy työpaikkasi arjessa?

Luottamus näkyy vapaina ja toimihenkilölähtöisinä työpaikkajoustoina, että voi vaikuttaa omaan työhönsä ja työntekotapaan. Kiristyvän säästöpaineen alla alkaa luottamusta horjuttavia seikkoja ilmentyä, mutta jokaisen kuuluu miettiä luottamusta isommassa kuvassa ja samalla sitoutua siihen.

2. Miten koet luottamuksen merkityksen henkilöstön edustajan työssä?

Ensiarvoista. On hienoa kun luotetaan – asioiden käsittely ja yhteisten päämäärien tavoittelu helpottuu huomattavasti. Täytyy myös olla luottamuksen arvoinen, jotta luottamus säilyisi. Siinä saattaa joskus tulla tilanteita, missä miettii taas sitä suurta kokonaisuutta.

3. Mitkä toimet/asiat työpaikallanne ovat edistäneet luottamusta?

Etätyö, henkilöstön edustajien mukaanotto ja tiedon jakaminen. Tulevaisuuden muutoksista ja skenaarioista avoimesti puhuminen.

Terveisiä töistä! on STTK:laisten henkilöstön edustajien blogipalsta, jossa kerrotaan tunnelmia työpaikkojen arjesta. Kirjoittajat edustavat noin 12 000 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.