Hyvä johtaja hyväksyy erilaiset persoonat


Työllisyysaste

“Meitä on moneen junaan.” “Antaa kaikkien kukkien kukkia.” “Kaikki eivät voi olla samasta muotista.”

Sanontoja erilaisuudesta ja sen hyväksymisestä riittää. Vaan miten erilaisuutta tosiasiassa siedetään, esimerkiksi työpaikoilla. Rekrytointitilanteissa työhakemuksissa on usein tuotu esiin hakijan kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Tiedostetaan, että sosiaalinen älykkyys on yleisesti hyväksi havaittu ominaisuus, jota arvostetaan. Sitä odotetaan entistä enemmän myös esimies- ja johtotehtävissä toimivilta henkilöiltä.

Työt, työtehtävät ja työyhteisöt ovat erilaisia. Työn tavoite on kuitenkin samanlainen: saada työllä aikaan paras mahdollinen lopputulos. Oli se sitten esimerkiksi tyytyväinen asiakas, uusi innovaatio tai ihan vaan iloinen mieli jollekin. Työpaikoilla jokaisella henkilöllä on oma tehtäväkuvansa, mutta työnteko edellyttää melkein aina jonkinlaista yhteistyötä muiden ihmisten kanssa. Työntekijät, esimiehet ja johto ovat keskenään vuorovaikutuksessa päivittäin, jolloin kyky asianmukaiseen kommunikointiin korostuu. Kommunikointitaitojen lisäksi työpaikoilla tarvitaan kuitenkin myös luottamusta, ja sitä edellä todettua tunneälykkyyttä.

Luottamus työpaikoilla tarkoittaa muun muassa sitä, että jokainen hoitaa oman roolinsa parhaan kykynsä mukaan. Voimme luottaa toisiimme siinä, että kukin meistä hoitaa tehtävänsä ajallaan ja mahdollisimman hyvin. Mutta luottamus on paljon muutakin. Se on tunne siitä, että kaikenlaisista asioista voidaan keskustella avoimesti. Myös niistä hankalista ja vaikeista asioista, joita tulee väistämättä vastaan jokaisella työpaikalla. Luottamus on myös tunne siitä, että kukin voi olla henkilönä juuri sellainen kuin on. Ilman pelkoa syrjinnästä tai muusta eriarvoisesta kohtelusta. Luottamus vahvistaa työyhteisöä, luo me-henkeä, vaikuttaa työhyvinvointiin ja edesauttaa asioista sopimista. Luottamus on edellytys sen parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Olemme kaikki persoonia. Toiset meistä ovat ulospäinsuuntautuneita ja puheliaita. Toiset meistä avaavat suunsa vain, kun he kokevat sen tarpeelliseksi. Teemme työtä monilla eri tyyleillä. Meitä todella on moneen junaan, mutta ponnistelu yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi yhdistää meitä kaikkia. Tunneälykäs ihminen osaa ottaa huomioon ihmisten erilaisuuden, kykenee aistimaan tunnetiloja ja valita oikeanlaisen kommunikointitavan tilanteen mukaan. Jokainen meistä ei ehkä ole luonnostaan tunneälykäs, mutta sekin on taito, jota voi halutessaan opetella. Peruskohteliaisuus, suvaitsevaisuus ja empaattisuus vievät jo pitkälle.

Toimiva, suvaitsevainen ja luottamukseen perustuva työskentelytapa on osa yrityksen brändiä ja myös yksi yrityksen menestystekijöistä. Niinpä luottamuksen aikaansaamiseen ja toimivaan yhteistyöhön kannattaa myös panostaa ja sen merkitys tiedostaa.

Inka Douglas, STTK

***

Hyvä esimies kuuntelee