Terveisiä töistä! Luottamus on kaiken yhteistoiminnan lähtökohta


Henkilöstön edustaja, yhteistoiminta työpaikalla.

1. Miten luottamus näkyy työpaikkasi arjessa?
Henkilöstön edustajat pääsevät pääasiassa mukaan toimintaa ja heidän kannanottoonsa luotetaan. Niin johto kuin henkilöstö luottaa henkilöstön edustajien rooliin.

2. Miten koet luottamuksen merkityksen henkilöstön edustajan työssä?
Luottamus on kaiken yhteistoiminnan lähtökohta henkilöstön ja johdon välillä. Luottamuksellisilla väleillä saavutetaan paras lopputulos yhteisissä neuvotteluissa, palavereissa ja vaikeiden asioiden selvittelyissä. Se, että johto arvostaa henkilöstön edustusta ei tarkoita sitä, että ristiriitoja ei voisi olla. Tällöin asiat voidaan hoitaa asioina ja ihmisten välillä on luottamusta hoitaa vaikeitakin asioita yhdessä.

3. Mitkä toimet/asiat työpaikallanne ovat edistäneet luottamusta?
Henkilöstön edustuksen mukaan ottaminen työpaikan hallintoelimiin. Tässä on vielä haasteita, sillä ylimmällä tasolla henkilöstön edustusta on, mutta alemman tason johtoryhmissä/tiimeissä ei henkilöstön edustajaa ole.

Terveisiä töistä! on STTK:laisten henkilöstön edustajien blogipalsta, jossa kerrotaan tunnelmia työpaikkojen arjesta. Kirjoittajat edustavat noin 12 000 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.

Henkilöstön edustaja