Pro: Työttömien asemaan kohdistuvia uhkia siivottava pois pöydältä


Työttömyysturva

Pron Malinen kuvailee työministerin tapaamista rakentavaksi, mutta odottaa konkreettisia linjauksia.

Ammattiliitto Pron edustajat esittelivät tänään työministeri Jari Lindströmille lukuisia hallituksen työllisyyspakettiin sisältyviä ongelmia ja uhkia. Pron mukaan esitykset ovat omiaan vauhdittamaan halpatyömarkkinoiden syntymistä Suomeen ja siirtävät yhä enemmän yrittäjäriskiä omistajilta palkansaajille.

Pron hallitus on aiemmin linjannut, ettei se hyväksy kilpailukykysopimuksen soveltamisneuvottelujen tuloksia, ellei työllisyyspaketin sisältöä kohtuullisteta työttömien kannalta. Puheenjohtaja Jorma Malisen mukaan keskustelu Lindströmin kanssa oli vaikeasta tilanteesta huolimatta hengeltään rakentava ja hyvä.

– Minulle jäi ymmärrys, että ministeri suhtautuu esittämiimme ongelmiin vakavasti ja on valmis etsimään keinoja niiden ratkaisemiseksi. Mitään lupauksia emme pystyneet kuitenkaan jatkosta puolin tai toisin antamaan. Jotta Pro voisi olla kilpailukykysopimuksessa mukana, tarvitsemme linjauksia puheiden tueksi, Malinen sanoo.

Pro on aiemmin nostanut esiin työllisyyspaketin erityisen ongelmallisina kohtina työttömien työnäytteen ja velvoitteen ottaa vastaan työtä alle työttömyysturvan tason.

Työnäytteen väärinkäyttö estettävä

Pro pelkää, että työnäytettä käytetään keinona työttömien ilmaisen työvoiman hyödyntämiseen väärin motiivein. Työnantajalla ei välttämättä ole aikomustakaan harkita työnäytteen antajan palkkaamista, vaan ottaa uusi työnäytteen antaja edellisen tilalle. Näin työnäyte vaarantaisi yritysten välistä kilpailuneutraliteettia, edistäisi harmaata taloutta ja sitä kautta lisäisi myös valtion veromenestyksiä.

Työnäytteen antajan asema työpaikalla on vastuukysymysten näkökulmasta epäselvä ja aiheuttaa riskejä niin työttömälle kuin yritykselle. Työnäytteestä voisi muodostua erityisesti nuorille työttömille myös työmarkkinoiden ”kynnysraha”, jolloin sen vapaaehtoisuus ei tosiasiassa toteudu.

– Keskustelimme työnäytteen taustalla olevasta tavoitteesta helpottaa työttömien hakeutumista työmarkkinoilla oleviin piilotyöpaikkoihin. Tavoite on ymmärrettävä. Luonteeltaan epävirallisen työnäytteen käytön asianmukaisuutta on kuitenkin vaikeaa tai lähes mahdotonta valvoa, ellei sille aseteta riittävän tiukkoja rajoja, Malinen sanoo.

Tulosuoja turvaa mielivallalta

Pron mukaan työn vastaanottovelvoitteen kiristäminen koskemaan työttömyysturvaa alemmalla palkalla työskentelyä voi joissain tapauksissa johtaa työttömän ja hänen perheensä kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin.

– Työttömän ansiosidonnaisen työttömyysturvan takaaman tulosuojan poisto yhdistettynä harkinnanvaraiseen ammattisuojan poistoon, voivat yksittäistapauksissa johtaa dramaattisiin toimeentulon pudotuksiin, Malinen sanoo.

– Työtön voi joutua mielivaltaisen vallankäytön kohteeksi, jos häneltä poistetaan yksittäisen virkamiehen harkinnalla oikeus itse kassamaksuilla hankkimaansa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja velvoitetaan sen sijaan työskentelemään palkalla, joka pakottaa perheen myymään vaikkapa oman asuntonsa.

Työttömälle on Pron mukaan välttämätöntä jatkossakin taata kaikissa tapauksissa kohtuullisen toimeentulon turvaava tulosuoja ansaittuun ansiosidonnaiseen etuuteen verrattuna. Tulovertailun poistamisesta on myös esitettävä läpinäkyvä työllisyysvaikutusten arviointi.