Pron Malinen: Kilpailukykysopimus vakavissa vaikeuksissa


Kilpailukykysopimus

Ammattiliitto Pro arvioi kilpailukykysopimuksen syntymisen olevan vakavissa vaikeuksissa. Pron mukaan soveltamisneuvottelut ovat valtaosalla sen omista sopimusaloista vasta lähtökuopissaan. Sama tilannekuva liitolla on työmarkkinaneuvottelujen tilanteesta laajemminkin. Lähes 60:sta Pron sopimusalasta työnantajan viralliset tavoitteet on saatu vasta alle kymmenessä neuvottelupöydässä.

Lisäksi kilpailukykysopimuksen kirjausten tulkinnanvaraisuus ja epämääräisyys aiheuttaa ongelmia ja johtaa erimielisyyksiin.

– Vielä maaliskuussa työmarkkinaosapuolet valittelivat neuvotteluaikataulun kireyttä yhdessä. Sen jälkeen mitään kiirettä ei näytä kuitenkaan olleen. Vaikka joillakin aloilla kyse on osapuolten yhdessä neuvotteluille sopimasta juoksutuksesta, herättää tilanne monia kysymyksiä, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

– Odottavatko työnantajat kahvia juoden koko sopimuksen kaatumista? Uskotaanko edelleen, että hallituksen sanelulla saataisiin ajettua vieläkin enemmän heikennyksiä työehtoihin kuin nyt sopimalla?

Työnantajien toiminta ristiriitaista

Pron mukaan neuvotteluissa on käynyt selväksi monien työnantajajärjestöjen ristiriitainen toiminta paikallisessa sopimisessa. Osa työnantajista ei esimerkiksi halua antaa työajan pidentämisen kohdalla työpaikoille joustovaraa, vaan kaikki yritetään pakottaa samaan muottiin toteuttamalla pidennys kokonaisina päivinä.

Työajanpidennystä haetaan myös viimekädessä työnantajan direktiona, jolloin työnantaja voisi sijoittaa kokonaiset päivät arkipyhien päälle. Tämä tarkoittaisi selkeää ansiotason laskua arkipyhinä työskenteleville, mikä on vastoin kilpailukykysopimusta.

Luottamushenkilöiden tiedonsaantiin, asemaan ja oikeuksiin liittyvät asiat etenevät hitaasti tai ei ollenkaan. Aidon paikallisen sopimisen edellytys on kuitenkin se, että luottamusmiehillä on jatkuvasti riittävät tiedot yrityksen taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta.

Varautumista jo lisäheikennyksiin palkansaajille?

Huolimatta yhteisestä keskitetystä kilpailukykysopimuksesta, neuvotteluja yritetään Pron mukaan käydä joillakin aloilla kuin kyseessä olisi liittokierros.

– Työnantajien asenteissa kiky-neuvottelujen sisällöstä on huomattavia eroja. Yhdet pitäytyvät sen raameissa, toiset repivät esityksillään koko alan työehtosopimusta auki. Osaltaan tämä on varmasti pelkkää neuvottelutaktiikkaa. Se on kuitenkin omiaan puurouttamaan neuvottelut, Malinen pahoittelee.

Malisen mukaan työnantajapuolelta ajetaan myös sopimuksen irtautumisajasta mahdollisimman lyhyttä.

– Hallitus ja työnantajatahot ovat todistetusti halukkaita nostamaan kilpailukykysopimuksen ohi työmarkkinoilla uusia riidanaiheita. Näemme kyllä tämän tavoitteen taakse, eikä se ole omiaan lisäämään keskinäistä luottamusta, Malinen päättää.

***

STTK hyväksyi kilpailukykysopimuksen ehdollisena