Jyty: Järkevällä työnjaolla tuottavuutta terveyspalveluihin


Työelämä

– Järkevällä työnjaolla ja terveydenhuollon tukihenkilöstön, kuten osastonsihteerien digitaaliseen osaamiseen panostamalla voitaisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottavuutta lisätä merkittävästi. Samalla esimerkiksi lääkärien työaikaa säästyisi potilaiden vastaanottoon ja hoitotyöhön, sanoi Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki terveydenhuollon sihteerien pohjoismaisessa kongressissa Helsingin Paasitornissa 28.4.

Digitalisaatio ja sähköinen asiointi muuttavat terveydenhuollon henkilöstön työnkuvaa voimakkaasti. Työmenetelmät, välineet ja aineistot muuttuvat suurelta osin digitaaliseen muotoon ja sähköinen asiointi kehittyy. Samaan aikaan hallitus asetti sote-uudistukselle useiden miljardien säästötavoitteet.

Esimerkiksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimusten mukaan hankalat tietojärjestelmät vievät merkittävästi lääkäreiden työaikaa vastaanottoon ja potilaille kuluvalta ajalta.

Myös Jytyn viime vuoden jäsentutkimuksen mukaan hallinnon digitalisoituminen on vaikuttanut jopa niin, että työyhteisössä kaikki työntekijät tekevät työtehtäviä, joita eri sektoreiden sihteerit tekivät aiemmin.

– Digitalisaatiolla pyritään tuottavuuden lisäämiseen. Vaikutus voi olla kuitenkin jopa päinvastainen, mikäli järjestelmät eivät toimi, osaaminen on puutteellista ja työnjako ei ole kunnossa, Pihlajamäki toteaa.

Tuorein terveydenhuollon ajankäyttöä koskeva tutkimus kiinnitti huomiota erityisesti potilastietojen kirjaamiseen ja ylläpitoon, johon kului eniten aikaa terveydenhuollon tietotyössä. Tarpeettoman kirjaamisen karsimiseen kiinnitettiin huomiota myös Pohjoismaisten lääkärinsihteeriyhdistysten (NOLO) julkilausumassa.

Terveydenhuollon sihteerien koulutukseen panostettava

Terveydenhuollon sihteerien koulutus vaihtelee voimakkaasti sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden koulutusten ja tutkintojen välillä. Ongelmaksi on muodostunut yhtenäisen koulutuksen puute, joka vaikuttaa esimerkiksi työn arvostukseen.

– Terveydenhuollon sihteerin tehtävissä toimiville täytyy luoda sellaista uudenlaista koulutusta, jossa yhdistyy niin terveydenhuollon kuin sihteeri- ja hallintotyön osaaminen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää digitaalisiin osaamistarpeisiin, korosti Jytyn puheenjohtaja.

– Jytyn jäsentutkimuksen mukaan sihteeri- ja hallintohenkilöstö kokee, että digitaaliset osaamisvaatimukset kasvavat koko ajan, jolloin vaaditaan erityisiä lisäpanostuksia koulutukseen. Tämä koskee niin alalle valmistuvia kuin jo alalla työskentelevien täydennyskoulutusta, Pihlajamäki tarkentaa.

Sote-palvelut tulee pitää ensisijaisesti julkisina

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusta on yritetty viedä maaliin jo usean vuoden ajan. Hallituksen 10 miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada kasaan sote-uudistuksesta.

Hallituksen linjauksen mukaan pääsääntöisesti sote-tehtäviä hoitava henkilöstö ja tukipalveluiden henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti maakuntien palvelukseen.

Samalla hallitus on kuitenkin ilmoittanut suunnitelmista sote-palveluiden yhtiöittämiseksi, josta Jytyn puheenjohtaja on huolissaan.

– Suhtaudumme hyvin suurella varauksella hallituksen haluun yhtiöittää ja samalla kilpailuttaa kaikki sote-palvelut, Pihlajamäki ihmettelee.

– Sote-uudistuksesta uhkaa tulla julkisten palveluiden yksityistämishanke, kun tähän asti on pyritty yhdenvertaisiin julkisten palveluiden kehittämiseen, Pihlajamäki varoittaa.

– Vaarana on, että kansainväliset yritykset valtaavat sote-palvelut. Kilpailutilanteessa ei ole myöskään mitään takeita, että henkilöstö voi jatkaa työssään. Tämä ongelma koskee erityisesti syrjäseutujen työpaikkoja.

Kilpailun avaaminen sote-palveluihin on hyvin arveluttavaa jo siitäkin syystä, että julkisen vallan käyttö on säädetty perustuslaissa nimenomaan viranomaiselle.

– Hallituksen tulisi nyt keskittyä toimivien julkisten palveluiden kehittämiseen sen sijaan, että luo epävarmuutta. Jyty ei kannata yhtiöittämistä, vaan palvelut tulee pitää ensisijaisesti julkisina, Pihlajamäki päättää.

***

Jyty: Sote-uudistuksen tarve ei ole kadonnut mihinkään