Pron edustajisto: Työnantajien on lopetettava luottamusmiesten painostaminen


Paikallinen sopiminen

Ammattiliitto Pron edustajisto vaatii työnantajilta työrauhaa luottamusmiehille. Luottamusmiesten painostus työpaikoilla on lopetettava.

Ammattiliitto Pro on selvittänyt, että yhä useammalla työpaikalla työnantaja painostaa luottamusmiestä ja vaikeuttaa luottamustehtävän hoitamista. Samaan aikaan julkisuudessa työnantajat ja työnantajaliitot vaativat paikallisen sopimisen lisäämistä.

Vuoden sisällä 49 Pron luottamushenkilöä on joutunut työnantajansa painostuksen kohteeksi niin, että liitto on joutunut puuttumaan tilanteeseen. Painostamiset ovat liittyneet työsuhteen päättämiseen, palkkasyrjintään, kiusaamiseen, työsuhteen ehtojen muuttamiseen, oikeuteen valita luottamusmies ja luottamustehtävän hoitamiseen käytettyyn aikaan.

Puolet painostustilanteista on edelleen neuvoteltavana, yhteen on saatu oikeustuomio ja loput on sovittu. STTK:n henkilöstöedustajabarometri osoittaa, että myös muiden liittojen luottamusmiesten painostus on yleistynyt.

Pron edustajisto pitää tilannetta kestämättömänä. Työnantajat vaativat paikallisen sopimisen lisäämistä, mutta samaan aikaan vaikeuttavat paikallisten neuvottelijoiden, luottamusmiesten, työtä. Edustajiston mielestä luottamusmiesten painostuksen lisääntyminen osoittaa, etteivät työnantajat aidosti halua paikallisesti sopia, vaan yksipuolisesti määrätä.

Paikallisen sopimisen lisäämiseen suhtaudutaan myönteisesti

Pron edustajisto suhtautuu paikallisen sopimisen lisäämiseen periaatteessa myönteisesti. Se ei kuitenkaan onnistu, jos luottamushenkilöitä estetään hoitamasta luottamustehtäväänsä. Yt-neuvottelujen pyörteissä työskentelevät luottamusmiehet tarvitsevat nykyistä enemmän aikaa luottamustehtävänsä hoitamiseen.

Pron edustajisto suhtautuu paikallisen sopimisen lisäämiseen periaatteessa myönteisesti. Se ei kuitenkaan onnistu, jos luottamushenkilöitä estetään hoitamasta luottamustehtäväänsä.

Jäsenten valitsema luottamusmies on liiton edustaja työpaikalla, hänen toimintaedellytyksensä ovat aina liiton erityisessä suojelussa. Pron kaikissa työehtosopimuksissa on sovittu luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun erityisestä työsuhdeturvasta. Työehtosopimusmääräysten lähtökohtana on, että luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voidaan irtisanoa tai lomauttaa työpaikallaan viimeisenä.

Pron edustajisto vaatii työnantajaliittoja valvomaan, etteivät yksittäiset työnantajat painosta luottamushenkilöitä. Paikallista sopimista voidaan lisätä vasta, kun luottamusmiehillä on riittävät toimintaedellytykset, kaikille työpaikoille on valittu luottamusmies ja työnantajat kohtelevat luottamusmiehiä asiallisesti ja arvostavasti.

Pron edustajistolla oli sääntömääräinen kevätkokous Kirkkonummen Majvikissa 24. – 25. huhtikuuta.