Mitä ihmeen lean-johtamista?


Mitä lean-johtaminen on?

Lean-toiminnan juuret ulottuvat toisen maailmansodan jälkeiseen Japaniin ja sen teollisuustuotannon nopeaan tuottavuuden kasvuun. Mutta mistä tässä yhä useamman huulilla olevassa johtamisopissa oikein on kysymys? Mitä lean-johtaminen on?

Mitä lean-johtaminen on, STTK:n työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen?

– Leanin avulla pyritään poistamaan sähläys työstä ja tehostamaan työtä järkevällä tavalla. Tehdään oikeita asioita oikein, oikealla porukalla, osallistavasti ja kaikkien osaamista oikein hyödyntämällä.

Lean-ajattelu keskittyy seitsemän turhuuden poistamiseen. Mitä tällaiset turhuudet ovat?

– Asioita, jotka eivät vie työn tekemistä eteenpäin. Leanissa turha tarkoittaa asioita, joista ei ole mitään hyötyä, vaikka niitä miten vatvoisi. Niiden äärellä homma pyörii paikallaan.

– En tarkkaan tiedä, mitä pääministeri on tarkoittanut vatuloinnilla, mutta sekin voi olla järkevää. Joskus voi olla tarkoituksenmukaista pysähtyä asioiden äärelle, pohdiskella ja pallotella ja loppujen lopuksi löytää uusi näkökulma tai ratkaisu asioihin.

Millä toimialoilla lean-johtamista voidaan käyttää?

– Se lähti teollisuudesta, mutta Suomessa leania on käytetty myös sairaaloissa, pankeissa ja monella muullakin toimialalla. Lean sopii kaikkialle.

Kenen hyväksi lean-johtaminen toimii?

– Kaikkien hyväksi. Asiakas saa parempaa tuotetta ja palvelua, työntekijät pystyvät tekemään työnsä järkevämmin ja työnantaja hyötyy siitä, että asiat tehdään tehokkaammin.

Kuka lean-ajattelun on keksinyt?

– Tämä on Toyotan autotehtaalla Japanissa aikoinaan syntynyt idea. Lean käsitteen alla voitaisiin puhua yleisemmin myös jatkuvasta parantamisesta. Kaikkien työntekijöiden tehtävä on miettiä, onko tapamme tehdä töitä ainoa mahdollinen tapa tehdä niitä vai voitaisiinko asiat tehdä myös toisella tavalla.

– Leanilla on oma filosofiansa, jossa on monta vaihetta. Minun mielestäni tällainen karvalakki-lean voi olla sitä, työn arjessa jatkuvasti parannetaan toimintatapoja.

Asiantuntija Jeffrey K. Liker kuvasi Aalto-yliopistolla, että lean tarkoittaa samaa kuin “vähemmällä enemmän”?

– Juuri sitä. En ole nähnyt vielä yhtään optimaalisesti toimivaa organisaatiota, jossa kaikki työn tekeminen ja prosessit olisi viritetty äärimmilleen. Kaikessa tekemisessä on paikallaan polkemista ja sähläystä. Se on inhimillistä, koska ihmisethän työtä tekevät.

– Vähemmällä enemmän ei tarkoita työntekijöiden vähentämistä tai työn hiostamista. Se tarkoittaa turhan työn poistamista, jota kukaan ei kaipaa. Leanin perusajatus on viedä tärkeitä asioita eteenpäin.

Pitäisikö lean-ajattelua käyttää myös työmarkkinapöydässä?

– Voi olla, että pitäisi. Mutta kun en itse ole ollut mukana näissä pöydissä, en tiedä, kuinka paljon pitkään kestävissä neuvotteluissa tehdään turhaa työtä. Luultavasti jokainen vaihe on tarpeellinen asioiden eteenpäin viemiseksi.

UP/Mika Peltonen