OP Ryhmän ja Euroopan investointirahaston takausohjelmayhteistyö on merkittävä askel kasvun edistämiseksi


Euroopan Unioni

Euroopan investointirahasto (EIR) ja OP Ryhmä allekirjoittivat eilen ensimmäisen Suomea koskevan takausohjelman, joka hyödyntää Euroopan strategisen investointien rahastoa eli ESIRiä. ESIR-rahoitus on osa EU:n investointiohjelmaa, jolla edistetään kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä.

– On erinomaista, että OP Ryhmän ja Euroopan investointirahaston solmiman takausohjelman myötä EU:n kasvua ja kilpailukykyä tukevia rahastoja hyödynnetään entistä laajemmin myös suomalaisyritysten tukemiseksi, kertoo Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Suomi ei hyödynnä EU:n rahoitusinstrumentteja tehokkaasti

Malisen mukaan nyt onkin jo korkea aika, sillä Suomi ei ole kyennyt hyödyntämään erilaisia EU:n puitteissa tarjolla olevia rahoitusinstrumentteja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Suomi ei ole kyennyt hyödyntämään erilaisia EU:n puitteissa tarjolla olevia rahoitusinstrumentteja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

– Hyvä, että tässä edistytään, vaikka paljon onkin vielä edelleen tehtävää, hän jatkaa.

Malinen näkee, että koko kansantaloudenkin näkökulmasta OP Ryhmä toimii esimerkillisellä tavalla.

– Kohdennus on oikea, kun lainoja myönnetään nimenomaan innovatiivisille pk- ja mid cap -yrityksille. Juuri tämän kokoluokan yritykset vastaavat pitkälti uusien työpaikkojen synnystä ja luovat uusi toimialoja uudistaen Suomen elinkeinorakennetta.

Suomalaisyrityksillä on nyt mahdollisuus olla aloitteellisia ja kasvuhakuisia, kertoo puheenjohtaja.

– 150 miljoonan euron yrityslainapotti on jaossa kahden vuoden aikana, eikä rahaa kannata jättää jakamatta. Ohjelman onnistumiseksi TEM-konsernin on kyettävä näyttämään oma toimintakykynsä, samoin kuin elinkeinoelämän ja yrittäjien omien järjestöjen.

– Jos suomalaisyritysten aktiivisuus jää heikoksi, kertoo se omaa kieltään myös muiden yritysrahoitusinstrumenttien kehittämisen tarpeesta. Jos yrityskenttämme ei kykene imemään investointiensa rahoitustarpeisiin 150 miljoonaa euroa EU-rahaa, on uusien rahastojen pääomittamista Suomen valtion toimesta haastavaa perustella, hän jatkaa.

Kokonaisuudessaan ESIR-hankkeen lupaukset ovat vielä lunastamatta.

– Investointitarpeet ovat suuria, samoin poliittiset lupaukset rahaston merkittävyydestä. Poliittisten päättäjien on pidettävä huolta, etteivät hyvät suunnitelmat typisty torsoiksi, summaa Malinen.

Lisää tietoa: puheenjohtaja Jorma Malinen, Ammattiliitto Pro, puh. 050 576 0389