Uutishuone

Jyty: Työtä palkkatasa-arvon eteen jatkettava

”Tilastot ja myös käytännön elämä valitettavasti osoittavat, että erot mies- ja naisvaltaisten alojen palkkauksessa ovat edelleenkin merkittäviä erilaisten samapalkkaisuuspyrkimysten ja –ohjelmien olemassaolosta huolimatta. Edistystä on vuosikymmenten saatossa toki tapahtunut, mutta tuntuu, että kehitys on pysähtynyt”, huomautti Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki puhuessaan lauantaina 19.3. Jytyn yhdistyspäivillä Tahkolla Kuopion Nilsiässä.

Suomalaisen tasa-arvonaisen, Kuopiossakin vaikuttaneen Minna Canthin syntymäpäivänä ja tasa-arvon päivänä puhunut Pihlajamäki muistuttaa, että vuoden 2014 tilaston mukaan säännöllisen työajan perusteella maksettava naisen palkka oli keskimäärin 83,1 % miesten palkasta. ”Valitettavasti palkkakuilu on tuon luvun perusteella Suomessa edelleenkin eurooppalaisittain mitaten verraten suuri.”

Maassamme käynnistettiin ns. samapalkkaisuusohjelma v. 2006 tavoitteena kaventaa 15 % sukupuolten palkkaeroa vuoteen 2015 mennessä. ”Nyt me kaikki tiedämme, että se ei ole toteutunut. Mahdollinen kilpailukykysopimus, jota yhteiskuntasopimukseksikin on kutsuttu, vie valitettavasti tavoitetta jopa entistäkin kauemmaksi, sillä hallituksen julkisen sektorin kestävyysvajeen korjaamiseen tähtäävät vaatimukset kohdistuvat ennen muuta naisvaltaisiin aloihin ja erityisesti julkiseen sektoriin.”

Pihlajamäen mukaan tehokkaimmiksi välineiksi supistaa miesten ja naisten välistä palkkaeroa ovat vuosien saatossa osoittautuneet palkkausjärjestelmät, työ- ja virkaehtosopimusratkaisut ja mm. tasa-arvosuunnitelmien tekeminen työpaikoilla.

”Tässä on myös sen paljon puhutun paikallisen sopimisen näytön paikka. Palkkausjärjestelmät, joihin sisältyy mahdollisuus arvioida työn vaativuutta, henkilökohtaista pätevyyttä ja työsuoritusta ovat eräitä toimivia keinoja edistää nimenomaan palkka-tasa-arvoa.”

Pihlajamäki huomauttaa, että tasa-arvolainkin mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. ”Tasa-arvoisuus lisää työpaikan vetovoimaa molempien sukupuolten silmissä, sillä esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet koskevat kaikkia”, Pihlajamäki korostaa.

Nykyistä palkkaeroa ei voida hänen mukaansa oikeuttaa naisten ja miesten koulutuseroilla, työuran katkoksilla perhevastuista johtuen tai työuran pituudella. Ei etenkään tilanteessa, jossa naisten työura on tilastojen mukaan keskimäärin vain reilua vuotta lyhyempi kuin miesten ja naiset ovat myös miehiä korkeammin koulutettuja.

”Jotta samapalkkaisuusohjelman tavoitteet konkretisoituisivat todellisiksi käytännön toimiksi, vaatii se päättäjiltä ja työnantajilta todellista sitoutumista ohjelman läpiviemiseen.”

Lisätietoja: puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756