Uutishuone

Työterveyshuollon hinta-laatusuhde kohdallaan

Oletko nähnyt yhden suomifilmin klassikoista, Syntipukin? Siinä mies saa unelmaduunin laatutavaratalosta. Työ osoittautuu riemastuttavalla tavalla haasteelliseksi, sillä toimenkuvaan kuuluu vastaanottaa valitukset kaikesta mahdollisesta, mikä tavaratalossa menee vikaan, syystä tai toisesta. Työterveyshuolto on vähän kuin herra Syntipukki, syyllinen kaikkiin terveydenhuoltosektorin ongelmiin.

Pulaa terveyskeskuslääkäreistä? Työterveyshuollon vika!

Ruuhkaa ja jonoja terveysasemalla? Syyttävä sormi kohdistuu työterveyshuoltoon.

Rahat lopussa julkisella puolella? Syntipukkina työterveyshuolto, tottakai!

Toisaalta keskustellaan palvelujen kohdentamisesta erilaisten asiakkaiden ja potilaiden tarpeiden mukaisesti sekä vaikuttavuuden parantamisesta asiakasryhmittäin. Eläkeläisille ei tarjota lasten- tai äitiysneuvolan palveluja, koska ne eivät ole senioreille tarpeellisia. Tämä ei ole tasa-arvo- eikä yhdenvertaisuusongelma, vaan palvelujen järkevää kohdentamista asiakasryhmän palvelutarpeiden mukaisesti profiloiden.

Työikäisillä työkyvyn tuki ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä palvelutarpeita. Tässä tarvitaan apuna nimenomaan työterveyshuollon moniammatillista tiimiä, jolla on käytettävissään tiedot työolosuhteista sekä työterveyshuollon erikoisalan osaamista. Työ, terveys ja sairaus vaikuttavat kaikki toinen toisiinsa, eikä niiden välinen vuorovaikutus sisälly tavallisen perusterveydenhuollon osaamisalueeseen.

STTK haluaa vähentää sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä niin, että työntekijöiden terveyttä ja työhyvinvointia tuetaan. Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä onkin kiitettävästi saatu lasku-uralle viime vuosien kuluessa. Tehokas ennaltaehkäisevä toiminta työterveyshuollossa edellyttää myös tietoa sairauksista ja sairauspoissaoloista. Tarvittaessa on voitava  kontaktoida työpaikan esimiehiä ja johtoa sekä vaikuttaa työpaikan altisteisiin ja olosuhteisiin. Nämä mahdollisuudet on vain työterveyshuollolla, joten on mielekkäintä että työterveyshuollossa hoidetaan myös perustason sairaanhoitoa. Liki 90 %  työpaikoista onkin sisällyttänyt vapaaehtoisen sairaanhoidon työterveyshuollon sopimukseensa.

Yleisiä verovaroja työterveyshuoltoon ei käytetä lainkaan, vaan työnantaja maksaa laskun itse ja saa siihen korvausta Kelasta yhteisesti sovittujen kriteerien mukaisesti. Vuonna 2015 ennaltaehkäisy ja sairaanhoitokorvaus olivat yhteensä yli 10 hengen työpaikoilla enintään 226,20 e/työntekijä. Kela-korvaus kustannetaan tällä hetkellä työtulovakuutuksesta, pääosin työnantajien rahoittamana, työnantajien ja palkansaajien yhdessä sopimalla tavalla. STTK arvostaa työnantajien investointia työntekijöidensä terveyteen ja työkykyyn. Työterveyshuolto palvelee noin kolmasosaa kaikista suomalaisista, ja työterveyshuollon  sairaanhoidon kela-korvauksiin menee vain n. yksi (1) prosentti terveydenhuollon reilun 18 miljardin kokonaiskustannuksista. Sanoisin, että nyt on hinta-laatusuhde kohdallaan!

Työterveyshuollon sairaanhoidon 1,7 miljoonan henkilöasiakkaan siirtäminen yleisille terveysasemille johtaisi toiminnalliseen kaaokseen, romahduttaisi rahoituksen kokonaisuuden sekä heikentäisi työikäisten hoidon laatua työolosuhteita tuntemattomien ammattilaisten ryhtyessä hoitamaan työntekijöiden sairauksia. Suomi tarvitsee nyt satsauksia työkykyyn ja työurien pidentämiseen. Meillä ei ole varaa heittää roskakoppaan hyvin toimivaa työterveyshuollon kokonaisuutta. Tällä hetkellä varsin hyvin säädellyn ja tasapuolisesti toimivan  työterveyshuollon hautaaminen tarkoittaisi myös tulevaisuuden kirjavia ja eriarvoistavia työterveyden markkinoita työikäisille – ns. avainhenkilöille työnantajat varmasti tulevaisuudessakin hankkisivat mielensä mukaisesti työterveyshuollon sairaanhoidon palveluita. Tällä hetkellä sama työterveyshuollon sopimus koskee työpaikan koko henkilöstöä.

STTK haluaa säilyttää työterveyshuollon rakenteen ja rahoituksen. Sisältöä toki kehitetään jatkuvasti laajapohjaisessa yhteistyössä. Julkisesti rahoitettujen yleisten sote-palvelujen vetovoimaisuus työpaikkana tulee hoitaa työolosuhteita parantamalla, ei työterveyshuoltoa kaventamalla tai kurjistamalla. Syntipukin viittaa osuvammin työterveyshuollolle istuisi suomifilmin sankarirooli.