Uutishuone

Jyty päättää uudesta keskusjärjestöstä toukokuussa

Uuden keskusjärjestön valmistelutyö on loppuvaiheessa ja valmistuu lopullisesti huhtikuun alussa. Tämän jälkeen ammattiliitot päättävät uuteen keskusjärjestöön liittymisestä huhti-toukokuun aikana. Jyty päättää asiasta omalta osaltaan valtuuston kokouksessa 17. toukokuuta, mutta tarvittaessa asioihin voidaan reagoida aiemminkin.

‒ Lähtökohtana on, että uusi keskusjärjestö on entistä vahvempi yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sopija, joka on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että poliittista vaikuttamista ei olisi, vaan että se tapahtuisi kaikkiin poliittisiin liikkeisiin, korostaa Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, joka toimi myös uusi keskusjärjestö -hankkeen tulevaisuus- ja strategiatyöryhmän puheenjohtajana.

‒ Rakentavaa keskustelua uudesta keskusjärjestöstä on käyty luonnollisesti myös Jytyn hallituksessa, jossa on pohdittu kuuluuko uudessa keskusjärjestössä myös julkisen sektorin ääni sekä strategiassakin mainittu kaikkien toimialojen ja erikokoisten liittojen ääni, Pihlajamäki jatkaa.

‒ Joka tapauksessa ammattiyhdistysliike edistää jatkossakin suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia sekä edustaa työelämän eri vaiheissa ja eri asemissa olevia palkansaajia ja itsensä työllistäjiä.

Lisätietoja: pj. Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.