STTK:n teesit työn ja perheen yhteensovittamiseen


Mahdollisuus osallistua työelämään on STTK:lle tärkeä arvo. Haluamme, että jokainen työikäinen voi tasa-arvoisesti osallistua ja edetä työelämässä. Se ei onnistu, jos työn ja perheen yhteensovittaminen sakkaa, sillä työelämän vaiheet kulkevat käsi kädessä perhe-elämän kanssa. Yhteiskunnalta ja työelämältä vaaditaan sekä tukea että joustavuutta.

STTK listasi viisi teesiä työn ja perheen yhteensovittamisen parannuskeinoista:

1. Perhevapaajärjestelmäksi 6+6+6-malli
2. Työelämän on joustettava eri elämäntilanteissa
3. Työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat edistämään työn ja perheen tasa-painottamista
4. Erilaisia perheitä ja perhemuotoja kohdeltava yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti
5. Laadukkaat varhaiskasvatuksen sekä pienten koululaisten iltapäivätoiminnan palvelut ovat työ- ja perhe-elämän tasapainon edellytys

Lue mitä STTK:n Työ ja perhe -julkaisusta mitä mielestämme on perheystävällinen työ, ja miten työn ja perheen yhteensovittamista voisi parantaa:

STTK:n Työ ja perhe -julkaisu

Työelämän vaiheet kulkevat käsi kädessä perhe-elämän kanssa. Jotta täysipainoinen osallistuminen  toteutuisi kaikissa elämäntilanteissa, vaaditaan yhteiskunnalta ja työ-elämältä sekä tukea että   joustavuutta. Suomalaista yhteiskuntaa pidetään perhe- ja lapsiystävällisenä, mutta samalla lapsiperheiden määrä vähenee koko ajan.

Perhe perustetaan myöhemmin ja se on keskimäärin pienempi kuin aiemmin. Elämme historiallisen alhaisen syntyvyyden aikaa. Suomessa syntyy yhtä vähän lapsia kuin 1800-luvun nälkävuosina.

Ilmiön taustalla on monia syitä, mutta hyvä työn ja perheen yhteensovittaminen on tutkitusti kytköksissä lapsiperheiden hyvinvointiin. OECD -vertailuissa on havaittu, että maissa, joissa naisten työhön osallistuminen on yleistä, syntyy myös enemmän lapsia. Edellytyksenä kuitenkin on, että työn ja perheen yhteensovittamiseen myös kohdistuu aktiivista tukea, esimerkiksi palveluiden muodossa.

***

Aiheesta lisää:

Työ ja perhe Tervetuloa työelämään -palvelussa