Suomalaiset: Isyysvapaa voisi pidentyä 12 viikkoon


Perhevapaauudistus, Isyysvapaa voisi pidentyä

Isyysvapaa, perhevapaat

Jos suomalaiset saisivat päättää isyysvapaa pitenisi 9 viikosta 12 viikkoon. STTK:n Aula researchilla maaliskuun alussa teettämän kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa työikäisistä suomalaisista on valmis perhevapaiden pidentämiseen. Kaikkein suurinta kannatus on alle 35-vuotiaiden keskuudessa. Naiset suhtautuivat ehdotukseen jonkin verran miehiä myönteisemmin. Tiedot käyvät ilmi Aula researchin maaliskuun alussa tekemästä kansalaiskyselystä.

EU-komission työvoiman liikkuvuuspaketti
EU-komission työvoiman liikkuvuuspaketti

 

perhevapaan-pidentäminen
Perhevapaan-pidentäminen

 

 

Lue lisää: STTK-Aula-research-Perhevapaiden-pidentaminen_08032016

STTK:n Katarina Murto: Enemmistö suomalaisista valmis pidentämään isien perhevapaita

STTK:n edunvalvontajohtaja Katarina Murron mielestä työelämän perheystävällisempi kulttuuri helpottaisi pienten lasten vanhempien arkea ja edistäisi tasa-arvon toteutumista niin työelämässä kuin kotona. Työpaikkojen perheystävällisen kulttuurin vahvistuminen parantaisi naisten osallistumista työelämään ja mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Sillä olisi positiivinen vaikutus esimerkiksi palkkatasa-arvoon. Myös miehet hyötyisivät paremmasta työn ja perhe-elämän tasapainosta.

– Pikkulapsivaihe yhdistyy usein elämänvaiheeseen, jossa työura on alussa tai sitä pyritään aktiivisesti edistämään. Yhdistelmä on ajankäytöltään haastava. Se luo paineita ja stressiä työssäkäyville vanhemmille. Usein naisen ura joustaa.