Uutishuone

Pron tutkimus: Selittämätön palkkaero kasvaa iän myötä

Kaksikymppiset naiset ja miehet tienaavat saman verran, mutta eläköityessä sukupuolten välinen palkkaero on jo melkein kymmenen prosenttia. Koko työuran aikana nainen voi menettää keskimäärin 110 000 euroa iästä ja sukupuolesta johtuvan palkkasyrjinnän vuoksi. – Palkkaa ei pidä jakaa pärstäkertoimen perusteella, vaan palkan pitää perustua työn vaativuuteen ja tehtäväluokitukseen, kertoo puheenjohtaja Jorma Malinen Ammattiliitto Prosta.

Selittämätön palkkaero kasvaa iän myötä. Naiset ja miehet tienaavat parikymppisinä samasta työstä saman verran. 65-vuotiaana eläköityessä ero kasvaa jopa 9,3 prosenttiin, kun tilastoista vakioidaan selittävät taustatekijät, kuten kokemusvuodet, työsuhteen kesto ja tehtäväasema. Tutkimusvuosien 2008–2015 aikana ei ole tapahtunut palkkaerojen supistumista, kertoo Pron työmarkkinatutkimus (TMT).

Vuoden 2015 tutkimukseen osallistui noin 9 000 prolaista tammikuussa 2016.

”Kyse on vain tahdon puutteesta”

Selittämätön palkkaero ratkaistaan palkkausjärjestelmää ja vaativuusluokkia uudistamalla, kertoo Pron puheenjohtaja Jorma Malinen. Työn todellisen kuvan ja palkkatason välinen yhteys on varsin heikko, ilmenee myös Pron tutkimusaineistosta.

– Palkkaukseen voidaan vaikuttaa työnkuvia tarkistamalla ja päivittämällä tehtävänkuvia. Ensimmäinen askel palkkasyrjintää vastaan on puhua palkasta avoimesti.
Malisen mukaan syynä tilanteeseen on se, että 2000-luvun jälkeen palkkausjärjestelmiä ei ole päivitetty ollenkaan.

– Pro haluaa puuttua tähän. Palkkaa ei pidä jakaa pärstäkertoimen perusteella, vaan palkan pitää perustua työn vaativuuteen ja tehtäväluokitukseen, kertoo puheenjohtaja Jorma Malinen.
Malinen kertoo, että kyseessä on osa laajempaa ongelmaa, koska monella alalla työnkuvat eivät vastaa palkkaa ja työn vaativuus arvioidaan alakanttiin. Yrityksissä palveluosaamista ei arvosteta ja asiakaspalvelutyöstä sakotetaan alemmalla palkalla, kun teknilliskaupallisella alalla työskentelevät keräävät palkkapotin.

– Tässä on kysymys pelkästään tahdon puutteesta. Perusteettomista palkkaeroista on puhuttu vuosikymmeniä, mutta edes keskusjärjestösopimuksilla ole pystytty puuttumaan asiaan, hän jatkaa.
Nainen tienaa eläköityessään 10 prosenttia miestä vähemmän

Prolaiset naiset tienasivat keskimäärin 2 931 euroa ja miehet 3 672 euroa kuukaudessa.
Tasa-arvoisin työpaikka palkkauksen suhteen oli rahapeliala, ero oli 3 768 euroa. Naisten vuosiansio oli 39 578 euroa ja miehet tienasivat 43 346 euroa vuodessa. Rahapelialalla prolaiset työskentelevät myynnissä, markkinoinnissa, asiakaspalvelutehtävissä ja pelioperoinnissa Raha-automaattiyhdistyksessä.

Suurimmat erot vuosityötuloissa oli viestintäalalla, jossa naiset tienasivat 33 234 euroa ja miehet 49 000 euroa, ero oli 15 766 euroa vuodessa. Viestintäalalla naiset palkataan yleensä toimihenkilötehtäviin ja miehet teknisiin tehtäviin. Viestintäalalla prolaiset toimivat esimerkiksi toimiston hallinnollisissa tehtävissä talous- ja palkkahallinnossa, ylläpitävät lähetysverkkoja, myyvät ilmoituksia, ovat tuotantosuunnittelijoita ja lähetystarkkailijoita.

Esimerkiksi ict-alalla kolmikymppiset miehet tekevät yli 400 tuntia naisia enemmän töitä, koska naiset ovat perhevapaalla, työttöminä tai sairaana. Nämä ovat seurausta työmarkkinoiden sukupuolittumisesta. Alle prosentti miehistä käytti perhevapaita ja naisista 12 prosenttia.
– Miesten pitämät vuorotteluvapaat ja perhevapaat eivät ole tasoittaneet tilastoja. Heikennykset esimerkiksi subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ja vuorotteluvapaaseen pahentavat työelämän sukupuolittumista entuudestaan, ennakoi Pron tutkija Petri Palmu.

Koulutus ja ala vaikuttavat

Myös koulutus ja ala vaikuttavat palkkaukseen. Palkkasyrjintä oli suurinta opistotasoisella teknisellä- ja palvelututkintotaustalla. Insinöörien ja tradenomien keskuudessa ei koulutustaustasta johtuvaa palkkasyrjintää näy.

– Prossa naiset ovat miehiä korkeammin koulutettuja, naisista lähes 30 prosenttia on käynyt korkeakoulututkinnon, kun miehistä vastaava osa oli 23 prosenttia. Koulutustausta ei kuitenkaan riittävästi näy palkassa, kertoo tutkija Petri Palmu.

Rakennus-, kiinteistö-, ict- sekä suunnittelu- ja konsulttialalla sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä oli suurinta.

Koko työuran aikana nainen menettää keskimäärin 110 000 euroa iästä ja sukupuolesta johtuvan palkkasyrjinnän vuoksi. Työuran loppuvaiheessa opistotasoisella koulutustaustalla ja toimialalla, jossa on palkkasyrjintää, sukupuolten välinen palkkaero voi olla jopa 20 prosenttia eli koko työuran aikana nainen menettää jopa 250 000 euroa.

Lisää tietoa
Jorma Malinen, puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro, puh. 050 576 0389
Petri Palmu, tutkija, Ammattiliitto Pro, puh. 050 444 6390 (tilastot ja tutkimukset)