Jyty: Neuvottelutulos torjuntavoitto


Kilpailukyky

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki pitää yhteiskuntasopimuksesta saavutettua neuvottelutulosta kokonaispakettina, jonka kanssa voidaan elää. Neuvottelutulos on hänen mukaansa kompromissi, joka on kuitenkin huomattavasti tasapuolisempi kaikkia ammattiryhmiä kohtaan kuin mitä olisi ollut hallituksen pakkolakipaketti.

”Sanoisin, että sopimiseen – ei saneluun – perustuva työmarkkinajärjestelmä osoitti jälleen kerran toimivuutensa, vaikkei taiteellinen vaikutelma ihan niitä kauneimpia ollutkaan.”

Pihlajamäen mukaan sopimus sisältää edelleenkin kipukohtia, mm. lomarahojen määräaikaisen leikkauksen, mutta olennaista on hänen mukaansa se, ettei pisimpiin vuosilomiin eikä sairausajan palkkoihin koskettu.

Pihlajamäki huomauttaa, että neuvottelutuloksen sisällöistä on linjattu yleisellä tasolla. ”Varsinainen vääntö sopimuksen konkreettisista yksityiskohdista liittotason soveltamisneuvotteluissa on sitten kokonaan oma lukunsa eikä mikään läpihuutojuttu. Paikallisen sopimisen laajentaminen ja mm. vuosityöajan pidentäminen 24 tunnilla ovat vain muutamia esimerkkejä niistä asioista, joihin tulevissa neuvotteluissa ratkaisua haetaan.”

Palkansaaja kantaa vastuunsa

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki katsoo, että neuvottelutuloksessa näkyy myös halu vastuunkantoon. Se konkretisoituu mm. työntekijäjärjestöjen valmiudessa jatkaa nyt voimassa olevaa maltillista työllisyys- ja kasvusopimusta vuodella eteenpäin – ilman palkankorotuksia työrauha turvaten vuoden 2017 loppuun.

”Tämä jos mikä on osoitus siitä, että palkansaajaosapuoli on valmis omalta osaltaan kantamaan oman kortensa kekoon siinä kilpailukykyhypyssä, jota hallituskin on peräänkuuluttanut. Nyt on työnantajien, mm. suomalaisen elinkeinoelämän vuoro osoittaa, että se vastaa omalta osaltaan hallituksen huutoon.”

Pihlajamäen mukaan valitettavasti sopimuksilla on myös usein omat miinuspuolensa. Niin tälläkin. ”Ostovoima uhkaa ratkaisun myötä heikentyä. Nyt tarvitaan siis lisäksi hallituksen omia toimenpiteitä, mm. niitä luvattuja verokevennyksiä, joilla kulutuskysyntää ja samalla kotimarkkinoita ja palvelusektoria voidaan ainakin jonkin verran tukea.”

Jytyn hallitus ja valtuusto käsittelevät neuvottelutulosta tiistaina 1.3. alkavassa kokouksessaan.

Lisätietoja: pj. Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

*Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.