Avoin työpaikka: Toiminnan-/ varatoiminnanjohtaja Suomen Laivanpäällystöliitto- Finlands Skeppsbefälsförbund ry


Avoin työpaikka:

Toiminnan-/ varatoiminnanjohtaja Suomen Laivanpäällystöliitto- Finlands Skeppsbefälsförbund ry

Toiminnanjohtaja johtaa liiton Helsingissä olevaa toimistoa yhdessä liiton varatoiminnanjohtajan kanssa. Varatoiminnanjohtaja toimii tarvittaessa toiminnanjohtajan sijaisena.

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu sekä yksityiskohtiin menevä edunvalvonta, että laaja yhteiskuntavaikuttaminen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Lainsäädäntöön ja sopimuksiin liittyvä kolmikantavalmistelu on tehtävälle tyypillistä. Hallituksen päätösten toimeenpanon lisäksi tehtäviin kuuluu mm. piirien toiminnan valvonta, liiton edustaminen hallituksen toimeksiannon mukaisesti sekä liiton kirjanpidosta ja rahavarainhoidosta vastaaminen.

Merenkulkualan tuntemus, asia- ja ihmisjohtamistaito, päällikkökokemus sekä järjestötoiminnan ja työoikeuden tuntemus lasketaan hakijalle eduksi.

Tehtävän hoitaminen edellyttää suomen-, ruotsin-, ja englanninkielen suullista ja kirjallista osaamista sekä matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.

Liitto tarjoaa kilpailukykyiset palkka- ja lomaedut.

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva, sisältäen 4kk koeajan. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaisesti.

Valintaprosessissa eteneville henkilöille tullaan tekemään toimeen liittyvä valintatestaus.

Lisätietoja saa hallituksen puheenjohtaja Kristian Heiskaselta 050 5845 925 (puheenjohtaja@seacommand.fi) ja varapuheenjohtaja Kai Terimaalta 0500 891918 (varapuheenjohtaja@seacommand.fi).

Hakemukset liitteineen on osoitettava liiton hallitukselle ja toimitettava liiton toimistoon viimeistään 18.3.2016 kello 12.00 mennessä osoitteella:

Suomen Laivanpäällystöliitto, Hietalahdenranta 15 a 3, 00180 Helsinki.

Tai sähköpostitse :

puheenjohtaja@seacommand.fi tai varapuheenjohtaja@seacommand.fi