Palomiesliitto: Keski-Suomen pelastuslaitos aikoo säästää turvallisuudesta


Palomiesliitto

Keski-Suomen pelastuslaitos aikoo vähentää pelastusalan ammattilaisten määrää säästöjen vuoksi. Yhden palomiehen vähennys vuorovahvuudesta tarkoittaisi, että esimerkiksi Vaajakosken ja Äänekosken paloasemien työvuorot eivät pystyisi jatkossa aloittamaan työturvallista savusukeltamista. Käytännössä tämä tarkoittaisi pelastusvalmiuden alentumista sekä kansalaisten ja palomiesten turvallisuuden heikentymistä.

Pelastusalan ammattilaisten määrää ei saa vähentää säästösyistä

Suomen Palomiesliitto painottaa, että pelastusalan ammattilaisten määrää ei saa vähentää säästösyistä. Kansalaisia voidaan auttaa sitä tehokkaammin, mitä nopeammin pelastajat ovat paikalla. Määrältään riittävä ja asianmukaisesti koulutettu henkilöstö vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka tehokkaasti hälytystehtävissä pystytään pelastamaan ihmisiä ja omaisuutta.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta kokoontuu huomenna päättämään, millä toimilla pelastuslaitoksessa toteutetaan laitokseen kohdistetut yli puolen miljoonan euron säästöt. Yhdeksi suurimmaksi säästökohteeksi on esitetty pelastusalan ammattilaisten määrän vähentämistä vuorovahvuuksista.

Palomiesliiton paikallisyhdistys Keski-Suomen pelastusalan ammattihenkilöstö ry on esittänyt pelastuslaitoksen johtokunnalle ja pelastusjohtajalle useita säästöehdotuksia, joilla tarvittavat säästöt saataisiin aikaiseksi. Kehittämällä johtamisjärjestelmää sekä järkeistämällä toimintaa ja kalustohankintaa syntyisi säästöjä ilman, että operatiivisen henkilökunnan toimintavalmius kärsisi. Pelastuslaitoksen johto on tyrmännyt yhdistyksen esitykset.

Sisäministeriö on useaan otteeseen painottanut, että pelastuslaitoksissa säästöt eivät saa kohdistua operatiiviseen toimintaan eivätkä asemaverkoston harventamiseen. Samaa on painotettu myös Palomiesliitossa.

– Säästöt tulee toteuttaa rakenteellisten uudistusten kautta, hallintoa ja tukitoimintoja tehostamalla, ei paloautoissa istuvia vähentämällä, toteaa järjestön johtaja Kim Nikula.

Lisätietoja:
Järjestön johtaja Kim Nikula, Suomen Palomiesliitto SPAL ry, puh. 040 716 1805, kim.nikula@palomiesliitto.fi

Suomen Palomiesliitto SPAL on Suomen suurin pelastushenkilöstön ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskustyöntekijöiden etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä.

www.palomiesliitto.fi

***

SPALin liittokokouksen julkilausuma: Tuottavuusloikka pelastustoimessa panostamalla työterveys- ja työturvallisuusjohtamiseen

EU:n työturvallisuuslakeja pitää parantaa