OECD:n tärkein viesti: Panostakaa ammatilliseen koulutukseen


OECD

Ammatillisen koulutuksen reformi on kuluvan hallituskauden tärkein koulutuspoliittinen uudistus. Ammatillinen koulutus palvelee vuosittain yli 300 000 henkilöä, joista suuri osa on työikäisiä aikuisia. Ammatillinen koulutus tarjoaa koulutetuille asiantuntijoille muuttuvassa työelämässä väylän osaamisen kehittämiseen ja uuden ammattitaidon hankkimiseen.

Ammatillisen koulutuksen merkitys suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa on ollut suuri. Vaikka nykyään useampi nuori suorittaa korkeakoulututkinnon, on ammatillinen tutkinto yhä merkittävä väylä moniin työelämän ammatteihin. Ammatillinen koulutus innostaa nuoria myös jatkokouluttautumaan, ja noin joka viides ammattikorkeakouluopintonsa aloittavista on suorittanut ammatillisen tutkinnon.

Koulutus ei enää ennusta tulevaa urapolkua yhtä vahvasti kuin ennen, vaan työelämän eri tehtäviin päädytään mitä erilaisemmilla koulutustaustoilla. Rakennemuutoksen vaikutuksesta Suomesta on hävinnyt työpaikkoja erityisesti teollisuudesta, ja uusia työpaikkoja syntyy lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin. Näissä tehtävissä toimivilta edellytetään muodollisen koulutuksen antamaa pätevyyttä alan työtehtäviin.

OECD:n tutkimukset kuitenkin osoittavat, että Suomi on jäämässä osaamistasovertailuissa jälkeen

Luovan tuhon mekanismin mukaisesti elinvoimaisina säilyvät sellaiset työt, joissa korostuu abstraktien tehtävien merkitys ja vastaavasti rutiinitehtävien merkitys on vähäinen. Tämän kaltaisissa korkean tuottavuuden tehtävissä toimivilta edellytetään korkeaa osaamista. OECD:n tutkimukset kuitenkin osoittavat, että Suomi on jäämässä osaamistasovertailuissa jälkeen kansainvälisestä huipusta. Osaamistason nostamiseksi onkin otettava käyttöön koko työikäisen väestön voimavarat ja panostettava myös ammatilliseen aikuiskoulutukseen.

Asiakaslähtöisyyden parantaminen on hallituksen keskeinen tavoite ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi. Muuttuvassa työelämässä yksilön etu ei toteudu koulutuksen kestoa lyhentämällä tai kaventamalla mahdollisuuksia jatkokouluttautumiseen. OECD:n Suomen maaraportissa kiinnitetään huomiota erityisesti ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden heikkoihin perustaitoihin. Ammatillisessa koulutuksessa ei opita vain ammattia, vaan koulutus antaa valmiudet elinikäiseen oppimiseen.

Riina Nousiainen, STTK:n koulutuspoliittinen asiantuntija