”Mamut vie meidän duunit” – Realistinen uhka vai sittenkin mahdollisuus?


Viime vuonna Syyrian tilanteen kärjistyttyä alkoi Suomeen virrata turvapaikanhakijoita aikaisempaa selvästi enemmän. Samaan aikaan synkisteltiin Suomen kurjaa taloustilannetta ja työttömyyden kasvua. Ja eipä aikaakaan, kun nämä kolme ajankohtaista kysymystä nivottiin yhteen. Tosin turvapaikanhakijoiden sijasta alettiin puhua maahanmuuttajista noin yleisesti. Syntyi yksipuolinen asetelma me suomalaiset vastaan maahanmuuttajat sen enempää erottelematta, keitä me maahanmuuttajilla oikeastaan tarkoitamme.

Maahanmuuttajat, työelämä.

Maahanmuuttajat, työelämä.

Suomi on ollut osana Eurooppalaista yhteismarkkina-aluetta jo varsin pitkään. Työvoiman vapaa liikkuvuus on toiminnan keskeinen periaate ja siten kaikille EU-kansalaisille on turvattu oikeus etsiä työtä koko EU:n alueella. Olemme jo siis hyväksyneet lähtökohdan siitä, että myös Suomen rajojen ulkopuolelta voidaan tulla tekemään työtä Suomeen. Aivan kuten Suomesta voidaan lähteä työn perässä muualle. Toki muitakin maahantulon syitä löytyy, kuten opiskelu tai perhesuhteet. Lähtökohtana on kuitenkin se, että työntekijät voivat kilpailla samoista työpaikoista täysin vapaasti.

Julkisessa keskustelussa on esitetty väitteitä, että maahanmuuttajat vievät suomalaisilta työpaikat. Mitä tulee EU:n alueella tapahtuvaan työperäiseen maahanmuuttoon, on väite jo asetelmaltaan ongelmallinen, sillä työvoiman vapaan liikkuvuuden prinsiipin olemme jo aiemmin todetusti hyväksyneet. Suomalaisten työntekijöiden kilpailuvaltti on erityisesti hyvä ja laadukas koulutus. Jotta voisimme jatkossakin kilpailla menestyksekkäästi työpaikoistamme, tulee Suomen investoida monipuoliseen ja nykyaikaiseen koulutukseen ottaen huomioon globaalisti tapahtuvat muutokset esimerkiksi työelämässä ja ihmisten kulutustottumuksissa. Se, mitä Suomessa hankitaan, ei välttämättä ole sitä, mitä muualla maailmassa hankitaan. Uuden luomiseen tarvitaan uudenlaista näkemystä ja miksi sitä ei voisi tulla myös rajojemme ulkopuolelta. Saattaa olla, että se on jopa välttämättömyys.

Turvapaikan hakijat eivät ole tulleet Suomeen ensisijaisesti työn perässä. He ovat tulleet Suomeen pakoon inhimillistä kärsimystä toivoen ennen kaikkea saavansa vain mahdollisuuden elää päivittäisestä pelosta vapaana ja pääsevänsä osaksi yhteiskuntaa. Toki varmasti myös osaksi työelämää. He eivät tänne saapuessaan vie kenenkään työpaikkaa. Siitä pitää jo byrokratia ja kielitaidottomuus huolen. On kuitenkin Suomen etu, että turvapaikan saaneiden kotiuttamisesta ja myös aikanaan työelämään sijoittumisesta huolehditaan. Mitä syvemmin heidät saadaan integroitua osaksi Suomalaista yhteiskuntaa, sitä vahvempi yhteiskunnastamme tulee. Suomi ei voi jakaantua meihin ja teihin ilman kielteisiä seurauksia.

Elämme globaalissa maailmassa, joissa ihmiset liikkuvat ja muuttavat kaupungeista ja maista toiseen. Niin ihminen on tehnyt aina eikä sitä voida eikä ole tarkoituksenmukaistakaan rajoittaa. Käytetään sen sijaan erilaisuutta ja erilaista osaamista hyödyksemme. Yhdenkään ihmisen potentiaalia ei pidä jättää käyttämättä.

Inka Douglas, STTK

***

STTK: Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan laaja maahanmuutto-ohjelma