Uutishuone

Palomiesliitto kannattaa Tarastin esityksiä

Suomen Palomiesliitto pitää hyvänä lähtökohtana selvitysmies Lauri Tarastin esityksiä pelastustoimen ja varautumisen tehtävien uudistamisesta. Tarasti esittää, että pelastustoimen tehtävät siirretään kuntien 22 alueelliselta pelastuslaitokselta maakuntahallinnon 12 pelastuslaitokselle.

Palomiesliiton mielestä Tarastin selvitys antaa hyvät lähtökohdat pelastustoimen kehittämiseksi, vaikka liiton kannattama 5 pelastuslaitoksen malli olisi ollut ideaalisempi.

Tarastin mukaan aluejako tulee toteuttaa yhteensopivasti sosiaali- ja terveystoimen ensihoitopalvelujen kanssa, jolloin se mahdollistaa pelastustoimen ja terveystoimen yhteistyön sekä merkittävät synergiaedut hallinnonalojen kesken ensihoito- ja ensivastetoiminnassa.

– Palomiesliitto pitää esitystä äärimmäisen hyvänä. Pelastustoimen ja ensihoidon yhteistoiminta on jatkossakin turvattava ja edelleen kehitettävä. Lisäksi pelastuslaitosten aluejaossa tulisi huomioida nykyisten 12 päivystyssairaalan sijainnit, järjestön johtaja Kim Nikula painottaa.

Selvitysmies esittää arvioitavaksi varautumisen tehtävien koordinointia erikseen siten, että mahdolliset tehtävien organisointiin tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa samassa aikataulussa maakuntien perustamisen kanssa.

– Palomiesliitto kannattaa organisaation kehittämistä keskitetyksi ja keskusjohtoiseksi organisaatioksi. Tämä on mielestämme perusteltua yhteiskunnan turvallisuuden takaamiseksi, Nikula toteaa.

Lisätietoja:

Järjestön johtaja Kim Nikula, puh. 040 716 1805, kim.nikula@palomiesliitto.fi

Suomen Palomiesliitto SPAL on Suomen suurin pelastushenkilöstön ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskustyöntekijöiden etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä.

 

www.palomiesliitto.fi