Uutishuone

Metsäkeskuksen YT-neuvottelut päättyivät erimielisinä

Metsäkeskuksen julkisen yksikön yt- neuvottelut päättyivät maanantaina 25.1.2016.

Budjetin tasapainottamistarve vuodelle 2016 on 1,75 miljoonaa euroa. Neuvottelut päättyivät erimielisinä.

Työnantajan tavoitteena oli 40 henkilötyövuotta vastaava kustannussäästö.

Neuvottelujen tuloksena sovittiin, että lomarahoja vaihdetaan vapaaksi yhtä kalenteriviikkoa vastaava määrä. Toimihenkilöt voivat kuitenkin vaihtaa myös sovittua suuremman määrän lomarahoja vapaaksi. Lisäksi sovittiin, että työvaatetukseen ja varusteisiin kuuluvaa ns. varusterahaa ei makseta vuonna 2016.

Sopimuksen lisäksi työnantaja ilmoitti, että muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi työnantaja tekee yksipuolisilla päätöksillään. Työnantajan arvion mukaan nämä toimenpiteet vastaavat noin 15 henkilötyövuoden vähennystä ja ne toteutetaan irtisanomisten, osa-aikaistamisten ja mahdollisten lomautusten kautta. Myös työhyvinvointiin varatuista menoista säästetään vuonna 2016.

Metsäalan asiantuntijoiden ja muiden järjestöjen mielestä työnantajan toimenpiteet ovat ylimitoitettuja. Järjestöt eivät hyväksy toimenpiteitä, koska tuotannollisia tai taloudellisia perusteita toimenpiteille, mm. irtisanomisille, ei ole. Pöytäkirjaan merkittiin asiaa koskeva toimihenkilöjärjestöjen eriävä lauselma.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, 0400 620 769,

pääluottamusmies Heikki Nivala, puh. 040 542 5353