Uutishuone

Luonnonvara-alat tarvitsevat riippumatonta tutkimustietoa

– Luonnonvarakeskuksen uusi tilastollinen e-vuosikirja luonnonvaroista on myönteinen uudistus, kiittelee Luvan puheenjohtaja Håkan Nystrand. – Riippumaton tutkimustieto on menestyville luonnonvara-aloille erittäin tärkeää.

Luken Tilastopalvelut julkaisi uuden E-vuosikirjan, jossa on koottuna keskeiset tilastotiedot maataloudesta, metsäalalta sekä kala- ja riistataloudesta. E-kirja korvaa aiemmat erilliset painetut vuosikirjat.

Koko luonnonvarasektoria käsittelevä tietopaketti on Nystrandin mukaan nykyaikaa ja ennakoi vahvasti myös tulevaisuutta. Vuosikirjan moderni ulkonäkö ja selkeä sisältö houkuttelevat mahdollisesti myös uutta lukija- ja käyttäjäkuntaa.

– Uusiutuvat luonnonvarat kestävällä tavalla hoidettuina, jalostettuina ja monipuolisella tavalla hyödynnettyinä ovat ratkaisu moneen kysymykseen ympäristöstä talouteen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. On erinomaista, että Suomen keskeiset tiedot löytyvät nyt yhdestä julkaisusta.
E-vuosikirjan taustalla on laajasti pitkäaikaista kovaa Luonnonvarakeskuksen tutkimusfaktaa.

– Me kaikki toimijat ja asiantuntijat luonnonvara-alalla olemme hyvin riippuvaisia Luken tutkimustiedoista. Tutkimukseen perustuva tieto ja pitkänajan tilastot antavat meille varmuutta tulevaisuuden suunnitteluun, Nystrand toteaa.

Monet perustilastot ovat täysin välttämättömiä strategisessa suunnittelussa, kuten esimerkiksi kasvu- ja jalostustilastot, metsäalalla hakkuu- ja ostotilastot tai vaikkapa työllisyystilastot.
– Suomen luonnonvara-alat, metsä- ja maatalous, riista-ala, vihreän ja sinisen talouden osaajat ja asiantuntijat tarvitsevat nykyisessä uudistuvassa tilanteessa entistä enemmän riippumatonta faktatietoa, Nystrand sanoo. – Uusi E-vuosikirja vastaa juuri siihen tarpeeseen.

– Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että tällaisen monipuolisen ja selkeän tiedon tuottaminen, ja eritoten siihen vaadittavat taloudelliset resurssit,  turvataan Luonnonvarakeskuksessa myös jatkossa.

Lisätietoja: Luvan puheenjohtaja Håkan Nystrand, puh 040 761 5176
LUVA – Luonnonvarat on luonnonvara-alalla toimivien asiantuntijoiden ja osaajien kattojärjestö. Luvan jäsenjärjestöissä on noin 12 000 jäsentä. He työskentelevät luonnonvara-alalla mm. suunnittelijoina, neuvojina, esimiehinä, opettajina, tutkijoina, erityisasiantuntijoina, luonnon-, ympäristönhoidon ja maatalouden, maataloushallinnon sekä maatalouskaupan ja liikelaitosten eri tehtävissä, erilaisissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös luonnonvara-alan opiskelijajärjestöt voivat olla Luvan jäseniä.