Uusi ura yli 5kymppisenä?


Työurien pidentäminen

Viime vuosina on noussut esille kysymys työurien pidentämisestä. Keskusteluun osallistuneet ovat olleet yhtä mieltä siitä, että työuria on pidennettävä. On pohdittu, selvitetty ja tutkittu. Työuran loppupään pidentämiseen tähtäävä eläkeratkaisukin saatiin aikaiseksi. Mutta riittääkö vain eläkeratkaisu työurien pidentämiseksi vai tarvittaisiinko lisäksi muunlaisia toimia?

Jos työpaikka menetetään syystä tai toisesta yli 50-vuotiaana, on uuden työn löytäminen varsin haasteellista. Tilastokeskuksen työolotutkimuksen (2015) toimihenkilövastaajista 70 % pitää mahdollisuuksiaan uuden työn löytymiseen huonoina. Ikäryhmän halukkuus tehdä työtä on tuskin kuitenkaan laskenut.

Voisi kuvitella, että tilanne on pikemminkin päinvastoin. Innokkuus hyödyntää osaamistaan ja kokemustaan varmasti kasvaa ruuhkavuosien jäätyä taakse. Ei tarvitse enää huolehtia samassa määrin työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteista, ei jäädä perhevapaille, eikä tilapäiselle hoitovapaalle hoitamaan sairasta lasta kotona. Mahdollisuudet joustaa työn tarpeiden mukaan ovat parantuneet. Kokemusta ja osaamista löytyy runsain mitoin, etenkin jos fiksu työnantaja on huolehtinut henkilöstönsä osaamisen päivittämisestä tarjoamalla täydennyskoulutusmahdollisuuksia.

Miksi meillä sitten on silti käsillä tilanne, jossa seniori-iässä oleva työntekijä ei kelpaa? Onko se merkki ikään perustuvasta syrjinnästä työelämässä? Ilmiö on huolestuttava. Se on lyhytnäköistä osaamispääoman haaskausta.

Suomella ei ole varaa jättää käyttämättä työkykyistä työvoimaa

Suomella ei ole varaa jättää käyttämättä työkykyistä ja työn tekemiseen sitoutunutta työvoimaa. Suomen nostamisessa nykyisestä taloudellisesta ahdingosta tarvitaan kaikkien panos.

Julkisessa keskustelussa on tuotu esiin erilaisia vaihtoehtoja yli 50-vuotiaiden työllistymisen helpottamiseksi. On puhuttu senioritakuusta nuorisotakuun rinnalle. Tosin keinoja on olemassa jo nyt. Esimerkiksi palkkatukea voidaan käyttää työllistämisen tukena, jos henkilön työttömyys on pitkittynyt. Olisikin mielenkiintoista tietää, miten paljon palkkatuella on palkattu yli 50-vuotiaita nimenomaan yrityksiin, joista vakituisen työn löytyminen on haasteellista.

Entä pitäisikö työttömäksi jääneitä ikääntyneitä työntekijöitä kannustaa yrittäjyyteen työsuhteisen työn sijasta? Mikä ettei, jos yrittäjyys on vapaaehtoinen vaihtoehto ja henkilöllä liike-idea, jolla itsensä voi tosiasiallisesti elättää. Kaikilla ole halukkuutta eikä osaamista yrittäjyyteen, eikä kaikki yrittäjyys takaa toimeentuloa. Nykyinen monimutkainen sosiaaliturvajärjestelmämme ei kannusta yrittäjyyskokeiluihin, vaan saattaa pahimmassa tapauksessa jättää henkilön tyhjän päälle.

Korjaamisen varaa on myös asenteissa. Onko niin, että työpaikat halutaan pitää raikkaina ja nuorekkaina, mikä henkii dynaamisuutta ja ajan hermolla olemista. Uskotaan, että nuoremmat ovat nopeampia, joustavampia ja tuottavampia,  ja että heillä on tuorein tieto sekä osaaminen. On paljon työtehtäviä, joissa kokemus ja sitoutuneisuus tuovat paremman lopputuloksen. Työntekijää palkattaessa pitäisi nähdä ihminen ja hänen osaamisensa, ei syntymävuosi. Muutoin työpaikka saattaa jäädä vaille tarvitsemaansa potentiaalista osaajaa.

***

Palkkatuen nostaminen pohjoismaiselle tasolle toisi 44 000 työllistä