Kasvu vivutaan käyntiin joukkoliikenneinvestoinneilla


Liikenneinvestoinnit

Suomen talouskasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttää nykyistä parempia mahdollisuuksia asua ja tehdä työtä koko Suomessa. Tarvitsemme pitkäjänteisiä investointeja infrastruktuurin kehittämiseen koko maassa, mikä tukee myös kestävää kehitystä. Lyhyellä aikavälillä tärkeää on varmistaa riittävä kaavoitus sekä maankäytön ja joukkoliikenneratkaisujen yhdistäminen.

Nykyisillä asuntopolitiikan välineillä ei kyetä rakentamaan riittävästi asuntoja kasvavilla seuduilla. Tämä heikentää työmarkkinoiden toimintaa ja nostaa asumiskustannuksia. Lisäksi kasvanut maahanmuutto lisää asuntojen kysyntää isoilla kaupunkiseuduilla.

Asumisen hinnannousu on saatava poikki. Kohtuuhintaisten asuntojen tarjoaminen parantaisi myös Suomen kasvumahdollisuuksia.

Kytkemällä yhteen liikenne- ja asuntopolitiikka voidaan hyödyntää joukkoliikenneinvestointien vipuvaikutusta asuntotuotantoon. Tuotantotukien hienosäätämisen sijasta valtion olisi tuettava kasvukeskusten raideinvestointeja, jotka tehokkaimmin sysäävät liikkeelle asuntorakentamista. Ne tuovat rataan sijoitetun euron vähintään kolminkertaisena takaisin yhteiskunnalle. Vastapainoksi valtio voi edellyttää kunnilta riittävää kaavoitusta ja tiivistä yhdyskuntarakennetta ratavyöhykkeille ja asemanseuduille.

Uusia rahoitusratkaisuja investoinneille

Valtion ja kuntien tiukan rahoitustilanteen vuoksi on etsittävä uusia rahoitusratkaisuja, jotka mahdollistaisivat hankkeiden aloituksen aikaisemmin. Näin niiden hyödyt kasvavat.

Eri malleista on tehty selvityksiä. Nyt olisi tehtävä päätöksiä. Yksi vaihtoehto on perustaa erillinen rakennuttajayhtiö, jonka omistajina ovat valtio ja institutionaaliset sijoittajat. Näin myös EU:n kasvurahastoa ESIR:iä voitaisiin hyödyntää valtion ja kuntien sekä myös yksityisen sektorin investoinneissa.

Tonttimaan puute on ollut asuntorakentamisen pullonkaula. Mikäli kunnat eivät kykene toteuttamaan yleisen edun kannalta tärkeitä kaavoitustavoitteita, on harkittava kaavoitusoikeuden väliaikaista siirtämistä niiltä pois. Ensisijainen vaihtoehto on hankkeiden merkittävä nopeuttaminen kaavoitusprosesseja, lupa- ja valitusmenettelyitä uudistamalla.

Tämä hallitusohjelman kärkitoimenpide on vietävä nopeasti maaliin.

Myös kaavoituksen kesto eri kunnissa vaihtelee kovasti. Uuteen lainsäädäntöön pitää ottaa mukaan selkeä palvelulupaus kaavoituksen kestosta.

Sijainti joukkoliikenneyhteyksien varrella ruokkii yksityistä asuntorakentamista ilman tukea. Kun sijainti on hyvä ja rakennuttajien tuotto varma, voidaan rakennuttajilta edellyttää hyvätuottoisten asuntojen rinnalle myös kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista.

Itäkeskuksesta Helsingistä Espoon Otaniemeen kulkeva pikaraitiotie, Raide-Jokeri, mahdollistaisi arviolta 80 000 uuden asunnon rakentamisen. Tämä tarkoittaisi uutta kotia yli 100 000 ihmiselle vuoteen 2050 mennessä. Toinen tärkeä valtion päätöstä odottava hanke on Espoon kaupunkirata, joka loisi pääkaupunkiseudulle 25 500 uutta asuntoa.

Sauli Hievanen, SAK
Kari Jääskeläinen, EK
Jukka Ihanus, STTK
Pekka Piispanen, Akava
Tarmo Pipatti, RT

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Mielipide-palstalla 13.1.2016.

***

Taloudesta tiistaina: Lisää velkaa ja infrainvestointeja Suomeen

Kuntavaalit 2017: Asuntoja on kaavoitettava lisää!