Antti Palola: Tehdään se, mikä parhaiten osataan


Antti Palola, STTK

Jouluun on enää muutama päivä, ulkona sataa lähes koko ajan vettä, maa on täällä etelässä musta ja päivän valoa on tuskin nimeksikään. Tänään on talvipäivänseisaus, aurinko on alimmillaan taivaalla etelässä ollessaan ja se tarkoittaa, että on vuoden lyhin päivä.

Onneksi pian jo alkaa päivä taas pidetä ja se tuo mukanaan myös valon tähän ankeaan arkeen – ankealta se ainakin on viime kuukaudet tuntunut.

Kulunutta vuotta voisi kuvata sanoilla epävarma, epävakaa ja sekava

Kulunutta vuotta voisi kuvata sanoilla epävarma, epävakaa ja sekava. Jo useamman vuoden taloustaantuman ja teollisuuden rakennemuutoksen lisäksi olemme tänä vuonna kohdanneet aivan uuden ja ennalta arvaamattoman haasteen – maahanmuuton. Siihen ei kukaan meistä osannut varautua.

***

Yleinen epävarmuus on heijastunut myös työmarkkinapöytään

Yleinen epävarmuus on heijastunut myös työmarkkinapöytään. Kesällä neuvottelimme toki jatkon voimassa olevalle palkkasopimukselle ja saimme samalla sovittua vuoden 2017 palkankorotukset ja työttömyysvakuutusmaksut.

Maan hallituksen aloitteesta olemme omien laskujeni mukaan kolmeen otteeseen yrittäneet saada aikaan kilpailukykyä parantavan ja julkista taloutta tasapainottavan yhteiskuntasopimuksen – mutta valitettavasti ilman tulosta.

Hallitus veti omat johtopäätökset asiassa ja esitteli syyskuun alkupuolella pitkän listan toimenpiteistä eli niin sanotun pakkolakipaketin, jonka se myös ilmoitti toteuttavansa.
Monen asiantuntijan mielestä hallituksen paketti on perustuslain vastainen eikä se ole myöskään Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten mukainen. Hallituksen paketti on parhaillaan laajalla lausuntokierroksella ja sitä varmasti vielä viilataan ennen lopullisen esityksen antamista.

Hallituksen esittämät toimenpiteet tuntuvat heikennyksinä työntekijöiden ehtoihin ja niiden laskennallinen vaikutus palkansaajan tuloihin on 5-10 prosenttia toimialasta riippuen.

Pakkolait iskevät kaikkein voimakkaimmin julkisella sektorilla työskentelevien, erityisesti pieni- ja keskituloisten naisten ja heidän perheidensä toimeentuloon. Palkkojen leikkaukset, sairausloman karenssi ja lomien lyhentäminen syö ostovoimaa ja tuovat aikanaan myös pienemmän eläkkeen.
Me emme voi hyväksyä pakkolakeja.

Haluamme neuvotella vaihtoehtoisen esityksen ja sen on oltava oikeudenmukainen ja kohdeltava kaikkia palkansaajia tasapuolisesti

Esityksen oltava oikeudenmukainen ja kohdeltava palkansaajia tasapuolisesti

Tämän vuoksi haluamme neuvotella vaihtoehtoisen esityksen ja sen on oltava oikeudenmukainen ja kohdeltava kaikkia palkansaajia tasapuolisesti.

Emme hyväksy eri ammattiryhmien välistä epätasa-arvoista kohtelua. Niin herraa kuin työntekijää – olipa hän sitten opettaja tai hoitaja – on kohdeltava samanarvoisesti.

Viimeinen yritys sovun aikaansaamiseksi kariutui joulukuun alussa siihen, että STTK ja SAK olisivat olleet valmiita jatkamaan neuvotteluja mutta työnantajien EK ja KT sekä akateemisten Akava katsoivat neuvottelujen jatkon mahdottomaksi ilman AKT:n tukea.

Kun yhden liiton mukanaolo tai poissaolo sanelee yli kahden miljoonan palkansaajan työehdoista neuvottelevan pöydän toiminnan, se osoittaa ainakin työmarkkinatoimijoiden heikkouden ja vahvistaa entisestään avainalojen korostunutta asemaa.

Suomi on vuorollaan Euroopan sairas mies, tauti on tunnistettu, mutta hoidosta ja lääkityksestä tuntuu vallitsevan kovin erilaisia käsityksiä. Mikä siis nyt neuvoksi?

***
STTK on moniarvoinen ja puoluepoliittisesti riippumaton järjestö, jonka tehtävänä on palkansaajien edunvalvonta. Me teemme yhteistyötä kaikkien hallitusten kanssa, olipa kokoonpano mikä tahansa. Joissakin asioissa olemme hallituksen kanssa eri mieltä, toisissa taas mahdollisesti samaa mieltä.

On tärkeä pitää mielessä, että STTK ei ole edunvalvontatyössään minkään sortin ulkoparlamentaarinen oppositio hallitusta vastaan. Tämän tehtävän annamme mielihyvin parlamentarismia kunnioittaen poliittiselle oppositiolle. Olemme strategisesti ketterä ja valmiita uudistuksiin.

Me teemme yhteistyötä kaikkien hallitusten kanssa, olipa kokoonpano mikä tahansa

Nyt on parasta palata neuvottelupöytään ja etsiä ratkaisu neuvotellen ja sopien. On hyvä muistaa, että asiat eivät ole koskaan niin huonosti, etteikö niitä riitelemällä vielä huonommaksi saa.

***
Esitän seuraavaa ratkaisua:

Työmarkkinapöydän osapuolet tekevät sen, minkä parhaiten osaavat, eli sopivat hallituskauden mittaisen ratkaisun. Ratkaisu parantaa Suomen suhteellista kilpailukykyä Saksaan verrattuna ja pitää sisällään seuraavat asiat:

Jatkamme nykyistä sopimusta, sovimme nollakorotukset vuodelle 2017, Suomen mallin käyttöönotto vuodesta 2018 alkaen, työnantajan sivukulujen maltillinen alentaminen, joka rahoitetaan joko sosiaalivakuutusmaksuja uudelleen kohdentamalla työnantajan ja työntekijän välillä tai fiskaalisella devalvaatiolla arvonlisäverokantaa yleisesti tai kohdennettuna korottamalla – tai sitten niiden yhdistelmällä. Muutosturvan kehittämisen osalta voidaan edetä hallituksen esityksen pohjalta. Hallituksen vaatimus rakenteellisesta uudistamisesta tehdään pienellä työajan viilaamisella.
Vastineeksi työmarkkinapaketille hallitus vetää pakkolakipakettinsa pois.

Valitettava tosiasia on, että emme pääse neuvottelupöytään ennen vuodenvaihdetta. Pölyn pitää antaa laskeutua ja mölyn vaientua ennen uutta yritystä.

Meillä on hyvin aikaa neuvotella ratkaisu esitykseni pohjalta. Takaraja voi olla helmikuun puoliväli, maaliskuun puoliväli tai viimeistään huhtikuu, sillä sen jälkeen EK ei uusien sääntöjensä mukaan voi työmarkkinaratkaisuja tehdä.

Toivotan kaikille oikein rauhallista joulua ja kuluvaa vuotta parempaa uutta vuotta 2016.

Antti Palola