STTK:n edustajiston pj Merja Mäkiniemi: Digitalisaation vaikutuksesta kaikki työ muuttuu


Aikuiskoulutuksen

STTK:n edustajiston puheenjohtaja Merja Mäkiniemi puhui edustajiston kokouksen avauspuheenvuorossa digitalisaation muutosvoimasta ja vaikutuksesta työelämään.

– Sanotaan, että yksinkertaisia rutiineja sisältävät hommat menevät roboteille tai häviävät kokonaan, kun taas vuorovaikutusta, suunnittelua ja luovuutta sisältävät työt säilyvät ja lisääntyvät. Arvion mukaan jokaista kymmentä automatisaation viemää työpaikkaa kohden syntyy yksi uusi työpaikka ohjelmisto-, insinööri-, suunnittelu-, ylläpito-, tuki-, tai koulutuspuolella.

– Varmaa on kuitenkin se, että riippumatta toimialasta, kaikki työ muuttuu, ja kaikkeen työhön tulee digitaalista sisältöä. Tämä on suuri haaste erityisesti aikuiskoulutuksessa, jonka remontoinnista ay-liikkeen pitää puhua kovalla äänellä.

Mäkiniemi korosti, että ay-liikkeen tärkeä tehtävä on erilaisten muutosturvamallien ajaminen.

– Kun vanha työ uhkaa liukua alta pois, työntekijällä on oltava selkeät toimintamallit ja välineet siirtyä toiseen työhön tai koulutukseen, Mäkiniemi painotti.

Työntekijöiden luovuutta johdetaan heikosti

Tutkijoiden mukaan tulevaisuuden työtä leimaa jatkuva kehittäminen, verkottuminen, ja vuorovaikutteinen oppiminen. Työelämässä tarvitaan kipeästi uusia näkemyksiä johtamiseen, organisaatiorakenteiden uudistamiseen, työaikoihin ja, osaamistarpeisiin.

– Teknologiahypetyksen rinnalla on tärkeää huomata, että tuottavuushyöty ei tule itse teknologiasta, vaan teknologian soveltamisesta käytännössä. Kestävän kilpailuedun lähde on henkilöstön osaaminen, jota ilman teknologia ei tuota lisäarvoa, Mäkiniemi huomautti

– Tällä hetkellä ihmisten luovuus on yksi organisaatioiden heikoimmin johdetuista voimavaroista. Organisaatioiden onkin mietittävä uusiksi investointikohteet, sillä kärkijoukkoon pitää nostaa koulutus.

Tulevaisuudessa vakituista työtä tarjolla yhä harvemmille

Mäkiniemi arvioi, että vaikka niin sanottu itsensätyöllistäjien ryhmä, kuten freelancerit ja itsenäiset ammatinharjoittajat, on työmarkkinoilla vielä tilastollisesti marginaalinen ilmiö, on arvioiden mukaan vakituista työtä tulevaisuudessa tarjolla yhä harvemmille. Yritykset pyrkivät ulkoistamaan kaiken työn, joka ei kuulu niiden ydintoimintaan. Tämä merkitsee siirtymiä palkansaajista yrittäjiksi tai vuokratyöläisen uraa.

– Postissa kiisteltiin äskettäin näyttävästi vuokratyön käytöstä, ja Elinkeinoelämän keskusliitto haluaisikin eroon työehtosopimuksista, joissa rajoitetaan vuokratyön käyttöä. Työntekijöistä tulee suurella riskillä ja joustolla työpanostaan myyviä itsensätyöllistäjiä, joilta puuttuu työsopimuksen takaama työaika ja palkka. Freelance-muotoista työtä koskevat oikeusriidat yleistyvät varmasti jatkossa Suomessakin, Mäkiniemi ennusti.

– Meidän on pohdittava myös sitä, mitä työn muuttuminen merkitsee työlainsäädännön ja sosiaaliturvajärjestelmän kannalta. Pitäisikö niitä muuttaa, ja millä tavalla, vastaamaan paremmin digimaailman ilmiöitä?

– Työelämä on rakennettava kestäville arvoille. Meidän on tavoiteltava samanaikaisesti taloudellista ja inhimillistä hyvinvointia, pidettävä huolta työntekijöiden kyvyistä, ja lisättävä työn iloa.

Lue puhe kokonaisuudessaan: Merja Mäkiniemen puhe STTK:n edustajistossa 9.10.2015

***

STTK: Itsensä työllistäjien työttömyysturvan parantamista jatkettava