STTK ja Ammattiliitto Pro tutkivat: Suuret yritykset suosivat maltillista palkkaratkaisua, pk-yritykset hallituksen kilpailukykypakettia


Suomen kilpailukyky

Taloustutkimus tutki STTK:n toimeksiannosta sitä, miten suomalaiset, vähintään viisi henkeä työllistävät yritykset suhtautuvat yhteiskuntasopimukseen ja seuraavaan palkkaratkaisuun.

Enemmistö vastaajista (55 %) pitää yrityksen kannalta parhaimpana vaihtoehtona maltillista palkkaratkaisua ja työmarkkinoiden vakautta. Vähemmistö (39 %) pitää parempana hallituksen kilpailukykypakettia ja sen mahdollisesti aiheuttamaa epävakautta. Yrityksen toimialalla tai sijainnillei ole vaikutusta vastauksiin.

Näkemykset vaihtelevat yrityksen koon perusteella

Näkemykset vaihtelevat yrityksen koon perusteella. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä suositaan hallituksen kilpailukykytoimia. Sen sijaan suurissa yrityksissä ja toisaalta mikroyrityksissä suositaan enemmän maltillista palkkaratkaisua.

Tutkimus tehtiin lokakuussa ja haastatteluja tehtiin yhteensä 400. Haastateltavina oli vähintään viisi henkilöä työllistävien yritysten toimitusjohtajia, yrittäjiä, omistajia ja talousjohtoa. 

Lisätietoja STTK:ssa: johtaja Jukka Ihanus, puhelin 050 463 9929.

Lue myös: STTK:n taloustutkimuksella suomalaisille yritysjohtajille teettämä kysely