Palkansaajaliike on mukana yhteisessä tehtävässä


Antti Palola, STTK

Maailman katseet kohdistuvat tällä hetkellä Pariisiin, missä päättäjät kokoontuvat hakemaan yhteisymmärrystä ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisimmän uhkan – ilmanmuutoksen – hillitsemiseksi. Ay-liike on ollut ilmastonmuutospolitiikassa hieman sivuraiteella ja syitä tähän on monta.

Ay-liike ei  ole nähnyt ilmastonmuutospolitiikkaa edunvalvonta-asiana

Hallitukset eivät ole ymmärtäneet ay-liikkeen potentiaalia ja sitä positiivista panosta, jonka me voisimme ilmastonmuutospolitiikkaan antaa. Ay-liike ei myöskään itse ole aina nähnyt ilmastonmuutospolitiikkaa edunvalvonta-asiana. Olemme ehkä liikaakin pelänneet ilmastopolitiikan vaikutuksia nykyisiin työpaikkoihin.

Ilmastonmuutospolitiikka vaikuttaa merkittävästi tulevina vuosina kaikkien ihmisten elämään. Toimenpiteet jäävät tehottomiksi, ellei niitä laajasti hyväksytä. Ay-liikkeellä on tässä asiassa paljon annettavaa.

Potentiaalia on käyttämättä valtavasti. Järkevä työn tekemisen muuttaminen ja sen uudelleen järjestäminen ovat ay-liikkeen ydinosaamisaluetta.

Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä voidaan kehittää pitäen silmällä ilmastonmuutosta ja CO2 –päästöjen vähentämistä. Etätyön lisääminen on myös tapa vähentää päästöjä. Koulutuskysymykset kuuluvat myös monilta osin osaamisalueeseemme. Voimme myös etsiä keinoja ja kannustaa jäseniämme omissa valinnoissaan tekemään ilmastoystävällisiä ratkaisuja.

Olen itse kahden aikuisen tyttären ja pienen tyttärentyttären isoisä ja teen omalta osaltani työtä palkansaajaliikkeessä maapallon pelastamiseksi tuleville sukupolville mahdollisimman elinkelpoisena. Ay-liikkeellä on kasvava valmius kantaa oma kortensa kekoon tässä yhteisessä ja tärkeässä tehtävässä.

Suomalainen palkansaajaliike tukee tavoitetta siitä, että nyt saadaan aikaan sitova, kansainvälinen ja mahdollisimman kattava sopimus.

Suomalainen palkansaajaliike tukee tavoitetta siitä, että nyt saadaan aikaan sitova, kansainvälinen ja mahdollisimman kattava sopimus. Näin ilmastopäästöjä voidaan vähentää merkittävästi.

Ilmastopolitiikka tulee edellyttämään tuotantorakenteen ja – tapojen isoja muutoksia

Ilmastopolitiikka tulee edellyttämään tuotantorakenteen ja – tapojen isoja muutoksia. Tästä seuraa väistämättä, että nykyisiä ammatteja kuolee ja uusia syntyy. Nämä siirtymät pitää pystyä tekemään ihmisille turvallisiksi. Ilmastorakennetyöttömyyttä ei saa syntyä. Edellytämme, että jo sopimuksessa ja kaikissa toimissa siirtymien oikeudenmukaisuus turvataan. Suomessa tähän on oiva työkalu olemassa: muutosturvamalli. Sitä on kehitettävä ilmastomuutoksen näkökulmasta.

Ilmastomuutos ja ilmastonmuutospolitiikka, jolla kehitykseen vaikutetaan, muuttavat myös työtä. Kumpaankin ilmiöön liittyy mahdollisuus luoda uutta työtä. Maailma tarvitsee edelläkävijöitä: Suomi voisi olla sellainen.

Olen tehnyt ilmastolupauksen ja olen valmis vähentämään omia päästöjäni. Merkittävin henkilökohtainen ympäristötekoni on, että olen vähän aikaa sitten muuttanut asuntoon, jonka lämmitysjärjestelmänä on ympäristöystävällinen maalämpö.

Osallistuin tänään Ilmastolupaus –kampanjaan ja kannustan muitakin mukaan: http://ilmastolupaus.fi/

Antti Palola, STTK:n puheenjohtaja

***

Ilmastonmuutos ja talous: Kauanko meillä vielä on neljä vuodenaikaa?

Risto Murto: Ilmastonmuutos näkyy jo suomalaisille yrityksille