STTK: Lupaamme tukea maahanmuuttajien pääsyä suomalaiseen työelämään


Maahanmuuttajat työelämässä

STTK on mukana Työ- ja elinkeinoministeriön kumppanuuskampanjassa, jossa kerätään lupauksia ja aloitteita maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. STTK teki kampanjassa seuraavan lupauksen:

Lupaamme tukea maahanmuuttajien pääsyä suomalaiseen työelämään

STTK lupaa tukea maahanmuuttajien pääsyä suomalaiseen työelämään. Tarjoamme maahanmuuttajille tietoa työelämän pelisäännöistä sekä työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Edistämme työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua työpaikoilla.

Haluamme tukea maahanmuuttajien pääsyä mukaan suomalaiseen työelämään ja tulemaan itsenäisiksi suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. Tuotamme koulutusmateriaalia sekä järjestämme luentoja työelämän pelisäännöistä maahantulijoille. Tavoitteemme on, että jokainen maahantulija voisi ottaa osaamisensa täysimääräisesti käyttöön ja olla mukana rakentamassa Suomesta kotia meille kaikille.

Edistämme arjen vuoropuhelua työpaikoilla maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä. Haastamme kantasuomalaisia kohtaamaan erilaisuutta ja ymmärtämään tulijoiden haasteita. Edistämme viestinnässämme asiallista ja monipuolista keskustelua maahanmuutosta ja maahanmuuttajista.

Antti Palola, puheenjohtaja, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

***

Maahanmuuttajat työelämässä

STTK on tuottanut Suomi kodiksi –aiheisen filmisarjan, jossa kerrotaan maahanmuuttajille perustietoa suomalaisen työelämän arvoista ja pelisäännöistä sekä annetaan käytännön neuvoja työnhakuun.
– STTK pitää tärkeänä turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien onnistunutta kotouttamista. Työelämään kiinni pääseminen on yksi polku hyvään kotouttamiseen, ja ammattilliselle keskusjärjestölle on luontevaa tukea tätä tavoitetta, puheenjohtaja Antti Palola toteaa.