Yhdenvertaisuuden toteuduttava erilaisten perhemuotojen välillä


Perhevapaauudistus

Perhevapaauudistus

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Monimuotoiset perheet -työryhmä luovutti tänään loppuraporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle. Monimuotoisilla perheillä tarkoitetaan esimerkiksi yksinhuoltaja-, etävanhempi-, adoptio-, monikko-, sateenkaari- ja sijaisperheitä.

Työryhmän loppuraportissa on nostettu esiin lainsäädäntöön liittyvät epätasa-arvoiset tilanteet eri perhetyyppien välillä sekä esitetty ratkaisuvaihtoehtoja niihin. STTK pitää tärkeänä epäkohtien huomioimista ja kannattaa niiden korjaamista. – Lainsäädäntö on uudistettava siten, että se turvaa yhdenvertaisuuden toteutumisen erilaisten perhemuotojen välillä. Jatkovalmistelu esitysten toteuttamiseksi on käynnistettävä välittömästi, STTK:n lakimies Anja Lahermaa korostaa.

– Erityisesti on kiirehdittävä yksin lastaan hoitavan vanhemman oikeutta vanhempainpäivärahaan.

Työryhmän uudistamisesityksillä tavoitellaan nykyiseen järjestelmään sisältyvien epäkohtien korjaamista. – Jatkossa perhevapaajärjestelmää kehitettäessä on tärkeää varmistaa erilaisten perhemuotojen yhdenvertainen kohtelu jo valmisteluvaiheessa. Näin vältytään kokonaan epäkohtien jälkikäteen tapahtuvalta paikkailulta, Anja Lahermaa toteaa.

Lisätietoja STTK:ssa: lakimies Anja Lahermaa, puhelin 040 828 6845.