STTK Uusimaa: Helsingin seudun joukkoliikenteen kehittämisen tuettava työmatkaliikennettä


Junakiskot

STTK:n Uudenmaan aluetoimikunta on huolissaan Helsingin seudun julkisesta liikenteestä. Liikennevirasto haluaa vähentää yksityistä autoilua ja lisätä joukkoliikenteen käyttöä (linkki 1.). STTK:n Uudenmaan aluetoimikunta pitää tärkeänä, että joukkoliikennettä kehitetään siten, että se tukee työmatkaliikennettä ja muita kuntalaisia, jotta yksityisautoilua voidaan vähentää.

Uuden kehäradan rinnalla Helsingin seudun liikenne (HSL) on muuttanut bussilinjoja niin sanotuksi syöttölinjaksi ja yhdistänyt vanhoja linjoja uusiksi. Itä-Helsingissä on vähennetty pysäkkejä muutoksen yhteydessä. Osa uudistuksista on varmasti hyviä, mutta osa ei kannusta julkisen liikenteen käyttöön, sillä matkat ovat pidentyneet eikä syöttöliikenne toimi.

Kehärata (linkki 2.) ei ole toiminut moitteettomasti, sillä osa junavuoroista on jouduttu perumaan. Vantaalla muut liikenneyhteydet ovat Kehäradan myötä vähentyneet ja reuna-alueilla julkiset liikenneyhteydet köyhtyneet. Kehäradan nopeus ei ole parantanut pääsyä lentoasemille.

Länsimetron aloittaessa on arvioitava Vantaan ja naapurikuntien joukkoliikenneuudistusta, jotta metroliikenne palvelisi mahdollisimman sujuvasti Helsingin seudun kuntalaisia.

Lippujen hinnankorotukset eivät kannusta yksityisautoilun vähentämiseen

Yksityisautoilun vähentämiseen eivät myöskään houkuta HSL:n esittämät lippujen roimat korotuspaineet.

STTK:n Uudenmaan aluetoimikuntaa huolestuttaa se, vaikuttaako talous linjojen karsimiseen ja vähentääkö pääkaupunkiseudun liikenteen kehittäminen muun Uudenmaan liikennettä. Onko VR:n ilmoittamalla yhteistoimintamenettelyllä vaikutuksia junaradan lähiliikenteen kehittämiseen ja ratakaluston ylläpitoon? Uhkana on, että joukkoliikenneuudistuksessa menetetään työpaikkoja ja hankaloitetaan työmatkaliikennettä.

Lisätietoja: Timo Vuorinen, STTK:n Uudenmaan aluetoimikunnan puheenjohtaja

Puhelin 0400 440 029
Linkit:

1. http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikenneverkko/liikennejarjestelma/joukkoliikenne
2. https://www.vr.fi/cs/vr/fi/keharata