Pohjoismainen malli kelpaa vientituotteeksi


Pohjoismainen malli kelpaa vientituotteeksi

Pohjoismainen työmarkkinamalli tuottaa niin hyvää tulosta, että sitä kannattaisi levittää muuallekin Eurooppaan. Tätä mieltä on Pohjoismaiden ministerineuvoston asettama selvitysmies Paul Jensen, jonka tehtävänä on rakentaa tulevaisuusstrategia yhteisille pohjoismaisille työmarkkinoille.

Helsingissä vieraillut Paul Jensen tapasi palkansaajakeskusjärjestöjen johtoa. Tanskan entinen EU-komissaari kertoo nähneensä käytännössä, miten poikkeuksellinen pohjoismainen työmarkkinoiden sopimiskulttuuri on jopa Euroopan tasolla.
– Pohjoismaisia yhteiskuntia pidetään kansainvälisessä talouskeskustelussa paradokseina, koska meillä on poikkeuksellisen vahva ay-liike ja korkea verotus. Silti olemme alueena maailman kilpailukykyisin. Tämä on saavutettu sopimisen kulttuurilla. Olemme kyenneet luomaan mallin, joka todella toimii,  Jensen totesi.

Meillä on poikkeuksellisen vahva ay-liike ja korkea verotus. Silti olemme alueena maailman kilpailukykyisin.

– Pohjoismaisen mallin vahvuus on kyvyssä saavuttaa kompromissi ja sitoutua neuvottelutulokseen. Lopputulos pitää, vaikka sen saavuttaminen saattaa viedä aikaa. Tämä luo vakautta ja ennustettavuutta yhteiskuntaan.

Antti Palola kertoi Suomen ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja piti sitä osoituksena sopimiskulttuurin vahvuudesta.

– Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat suomalaisen ay-liikkeen vahvan kyvyn käydä rakentavaa dialogia. Myös tilanteessa, jossa hallitus kyseenalaistaa pakkolaeilla koko sopimisvapauden, olemme valmiit neuvottelemaan ja esittämään oikeudenmukaisia ratkaisumalleja. Kannamme vastuuta Suomen tulevaisuudesta.

– Suomalaisen ja pohjoismaisen työmarkkinamallin suuri haaste on, että yhteiskunta muuttuu niin valtavaa vauhtia. Miten neuvottelukultuuri pysyy mukana esimerkiksi digitalisaation synnyttämässä muutoksessa. Kyky vastata tähän muutokseen ratkaiseen  sopimisen mallin tulevaisuuden, Palola pohti.