Kestäviä ratkaisuja lapsen parhaaksi


Perhevapaat, perhevapaauudistus

Perhevapaat, perhevapaauudistus

Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Suomessa hoivavastuu ei jakaudu tasaisesti. Naisten vastuu lapsista on suurempi kuin miesten.

Haluan kuitenkin ajatella, että yhteiskuntana koemme tärkeänä lapsen oikeuden molempiin vanhempiinsa. Molemmilla vanhemmilla on oltava mahdollisuus hoivavastuuseen.
Vuonna 2014 kotihoidon tukea sai 106 600 naista ja 7 200 miestä. Miesten osuus oli siis 6,3 prosenttia. Samaan aikaan tiedämme, että naisten palkka on Suomessa 83,4 prosenttia miesten palkasta. Vuosipalkassa ero on noin 7 600 euroa.

Sukupuolten välisen palkkaeron kaventuminen ja hoivavastuun tasa-arvoistuminen on Suomessa hidasta. Lienee syytä tunnistaa ja tunnustaa, että nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa.

Hallitus on linjannut, että se suunnittelee kertakorvauksen maksamista työnantajalle äitiysvapaan takia. Tarkalleen hallitus on tiedottanut: ”Nuorten naisten tasa-arvoista kohtelua ja työllistymistä edistetään tasaamalla perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia 2 500 euron kertakorvauksella.”

Yhteiskunnan rakenteilla voidaan ohjata ihmisten valintoja ja käyttäytymistä. Perheen valinnanvapauden vaaliminen ja samaan aikaan kestäviin päätöksiin ohjaaminen voidaan yhdistää. Moni ei tule ajatelleeksi, ettei Suomessa ole esimerkiksi koulupakkoa. Kansainvälisille delegaatioille, joita työssäni tapaan paljon, tämä tulee lähes aina uutisena. Suomessa on oppivelvollisuus, muttei koulupakkoa. Silti vain muutamat sadat lapset ovat Suomessa kotiopetuksessa – kiitos hyvän ja laadukkaan peruskoulun.

Sama koskee isien hoivavastuun kasvattamista ja äitien työmarkkina-aseman parantamista. Palkkaero kapenee ja paine tarkastella työnantajavastuita sukupuolittuneesti vähenee, kun isät pitävät enemmän perhevapaita. Muuta kestävää tietä ei oikeastaan ole.

Kestäviä rakenteita eivät luo mallit, jotka saattavat itse asiassa syventää korjattavia ongelmia. Kun rahaa ei ole tuhlattavaksi, pitäisi vähät rahat kohdentaa kestävästi. Nyt niin ei ole käymässä.

Tuomas Kurttila, lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on arvioida valtioneuvostolle, eduskunnalle ja YK:n lapsen oikeuksien komitealle, miten lasten oikeudet Suomessa toteutuvat ja mikä on lasten hyvinvoinnin tila.