Metsäasiantuntijat: Metsähallitus säilytettävä yhtenäisenä


Metsätalous

Metsähallitus on säilytettävä yhtenä kokonaisuutena, vaativat metsäalan asiantuntijat. Johtamisjärjestelmän on oltava selkeä siten, että konsernilla on yksi hallitus ja yksi pääjohtaja. On kansallinen etu, että Metsähallitus säilyy yhtenäisenä. Sitä kautta varmistetaan valtion maa- ja vesialueiden hallinta ja hyvä hoito myös tulevaisuudessa.

Metsähallitusta ei tule pilkkoa

– Metsäasiantuntijoiden mielestä sekä Metsätalous että julkiset hallintotehtävät tulee säilyttää kiinteänä osana Metsähallituksen liikelaitoskonsernia, eikä metsätaloudesta tule muodostaa osakeyhtiötä, toteaa Meton puheenjohtaja Håkan Nystrand. – Mielestämme julkisia hallintotehtäviä ei tule eriyttää liikelaitoksen ytimestä.

Metsähallituksen metsätaloustoiminnan yhtiöittäminen ei metsäasiantuntijoiden mielestä ole tarpeellista kilpailuneutraliteetin vuoksi. Vaatimukset voidaan täyttää pienemmilläkin lakimuutoksilla asettamalla metsätaloustoiminnalle konkurssikelpoisuus ja yhdenvertainen verokohtelu.

Esitetty lakiuudistus johtaisi metsäasiantuntijoiden mukaan Metsähallituksen pilkkomiseen ja todennäköisesti ennen pitkää hajauttaisi valtion talous- ja monikäyttömetsien ja luonnonsuojelualueiden hoidon ja hallinnan haitallisella tavalla.

– Hajauttamisen sijaan tavoitteena pitää olla Metsähallituksen yhtenäisyyden lisääminen myös lain yksityiskohdissa, sanoo Nystrand. – Meidän mielestämme talon johtaminen tulee kanavoitua liikelaitoskonsernin hallituksen ja toimitusjohtajan kautta.

– Lakiesitystä on vastustettu laajasti Metsähallituksen eri sidosryhmissä. Onkin syytä kysyä, onko metsätalouden tulevaisuuden ja tuloutuksen kannalta järkevää, että lakivalmistelussa toimitaan tarkoituksella vastoin sidosryhmien odotuksia.

Metsäasiantuntijoiden mielestä Metsähallitusta koskeva lakiesitys tuleekin palauttaa takaisin avoimeen uuteen valmisteluun ja ottaa myös muut Metsähallituksen mahdolliset organisaatiomallit tarkemmin selvitettäväksi.

Lisätietoja: pääluottamusmies Timo Ari, puh. 0400 188 465,
järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769
puheenjohtaja Håkan Nystrand, 040 761 5176

***

Meton Håkan Nystrand: Puu ei liiku pelkästään kärkihankkeilla