Näin tehdään kilpailukykyä: Kulttuuri mahdollistajana


Muutoksen tuulet riepottelevat työelämää voimakkaasti. Toimintaympäristön muuttuminen yhä kiihtyvässä tahdissa edellyttää työelämältä nopeaa reagointi- ja uudistumiskykyä, jopa ketteryyttä. Toimialat ja yhteiskunta kehittyvät hitaammin ketteriksi kuin työpaikat. Tämän takia lähestyn Suomen kilpailukykyä ja sen rakentamista työpaikkojen näkökulmasta.

Kilpailukyvyn ytimessä on uudistava kulttuuri

Kilpailukyvyn ytimessä on uudistava kulttuuri, joka mahdollistaa kehittymisen. Se luo työpaikalla parhaimmillaan perustan yhteiselle tekemiselle. Se kannustaa ihmisiä antamaan parastaan. Kulttuuri ei synny itsestään, mutta sitä voi määrätietoisesti kehittää tai muuttaa. Muutos syntyy yhteisistä arvoista ja hyvästä johtamisesta sekä ymmärryksestä, mitä kulttuuri merkitsee yksittäiselle työntekijälle, asiakkaalle tai työpaikalle. Kulttuuri luo perustan organisaation menestymiselle.

Kilpailukyvyn ytimessä on uudistava kulttuuri, joka mahdollistaa kehittymisen

Kilpailukykyä tukevassa kulttuurissa panostetaan osaamisen ja tekemisen jatkuvaan kehittämiseen. Onnistumista estäviä tekijöitä poistetaan ja huolehditaan, että organisaatio ja prosessit tukevat strategian toteutumista. Sen lisäksi panostetaan tulevaisuuteen uusien innovaatioiden avulla. Nykyisten tuotteiden ja palveluiden huippukuntoon virittäminen ei riitä, vaan on haettava myös uusia mahdollisuuksia.

Teknologiainnovaatiot voivat avata uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Onnistuminen edellyttää kuitenkin teknologian rinnalla myös investointia sosiaaliseen pääomaan sekä jatkuvaa vuoropuhelua ympäristön ja asiakkaiden kanssa. Loppukädessä asiakas ratkaisee yrityksen kilpailukyvyn ja tulevaisuuden.

Margita Klemetti, hankejohtaja Työelämä 2020