PRO:n puheenjohtaja Jorma Malinen ETUC-kongressissa: Sopiminen on eurooppalaisen ay-liikkeen kivijalka


ETUC kongressi

Eurooppalainen ay-liike

Ammattiliitto Pro:n puheenjohtaja Jorma Malinen korosti sopimustoiminnan merkitystä puheessaan eurooppalaisen ay-liikkeen yhteisjärjestö ETUC:n kongressissa Pariisissa 1.10.

Eurooppalaisen ay-liikkeen tulee ajaa jäsentensä etuja yhteisessä rintamassa ja rakentavasti. Parhaiten teemme sen olemalla avoimia neuvottelulle, vaikka olisimmekin poliittisen päättäjän kanssa täysin eri mieltä.

– Eurooppalaisen ay-liikkeen tulee ajaa jäsentensä etuja yhteisessä rintamassa ja rakentavasti. Parhaiten teemme sen olemalla avoimia neuvottelulle, vaikka olisimmekin poliittisen päättäjän kanssa täysin eri mieltä. Sopiminen on työmarkkinamallimme ja yhteiskuntamme kivijalka, Malinen korosti.

Malinen kuvasi, miten ETUC:n tulisi kehittää valmiuttaan dialogiin ja vaikuttaa aktiivisesti.

– ETUC:n tulee käydä aktiivista dialogia EU:n komission, parlamentin ja neuvoston kanssa sekä olla tarvittaessa myös lobbari, joka kykenee yhteistyöhön yli puoluerajojen.

– Erityisenä painopisteenä vaikuttamistyössä tulisi pitää komission suunnitelmia työelämä- ja sosiaaliturvanormien karsimiseksi. Toisena painopisteenä näen vaikuttamisen EU:n talouspoliittisiin suosituksiin ja rakenteisiin. Niitä pitää muuttaa, jotta ne kannustaisivat paremmin työmarkkinaosapuolten väliseen sopimiseen, Malinen painotti.

Suomalainen ay-liike haluaa olla yhteiskuntaa rakentava voima

Jorma malinen kertoi kongressille myös Suomen ajankohtaisesta tilanteesta sekä hallituksen suunnitelmista romuttaa pakottavalla lainsäädännöllä koko sopimusjärjestelmän pohjaa. Hän totesi, että hallituksen toimet ovat myös ILO:n yleissopimusten vastaisia.

– Tilanne on vakava ja ennenkuulumaton maassamme. Sopimis- ja neuvottelutoiminnalla on kuitenkin Suomessa pitkät perinteet ja olemme edelleen sitä mieltä, että ammattiyhdistysliikkeen tulee olla yhteiskunnan tärkeimpiin ratkaisuihin osallistuva rakentava voima, Malinen korosti.

 

Ammattiliitto Pro:n puheenjohtaja ja STTK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Jorma Malinen käytti STTK:laisen puheenvuoron eurooppalaisen ay-liikkeen yhteisjärjestö ETUC:n kongressissa Pariisissa 1.10.

***

STTK haluaa työntekijöille paremman Euroopan: Työelämä- ja sosiaaliasiat kytkettävä EU:ssa talouden ohjaukseen