Palkansaajakeskusjärjestöt kannattavat työeläkeyhtiöiden työhyvinvointitoiminnan sääntelyä


Työhyvinvointi

Palkansaajakeskusjärjestöt kannattavat työeläkeyhtiöiden työhyvinvointitoiminnan sääntelyä

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat tyytyväisiä, että Finanssivalvonta antaa ohjeita työeläkeyhtiöiden työhyvinvointitoiminnan periaatteista. Tänään julkaistu Finanssivalvonnan selvitys osoitti, että sääntelyä tarvitaan. Sen mukaan työhyvinvointitoiminnan ja -hankkeiden rahoituksen kohdentaminen ei ole kaikilta osin perustunut työkyvyttömyysriskin hallintaan.

Työeläkeyhtiöiden panos työntekijöiden jaksamisessa ja työurien pidentämisessä on merkittävä ja toiminta pääosin laadukasta. Tämä todettiin myös Finanssivalvonnan selvityksessä.

Palkansaajakeskusjärjestöt korostavat, että hyvää toimintaa kannattaa jatkaa, mutta pelisääntöjä tarvitaan toiminnan vaikuttavuuden ja kohdentumisen varmistamiseksi.

– Työeläkeyhtiöiden tärkein tehtävä on huolehtia työeläketurvan toimeenpanosta ja työeläkevarojen hyvästä hoidosta. Työhyvinvointitoiminta sopii työeläkeyhtiöiden toimintaan, koska onnistuessaan se vähentää työkyvyttömyydestä aiheutuvia menoja. On kuitenkin tarpeellista selkeyttää työeläkeyhtiöiden asemaa työhyvinvointikentällä, järjestöt toteavat.

SAK, Akava ja STTK jakavat Finanssivalvonnan näkemyksen, että työhyvinvointitoiminta tulee mitoittaa vastaamaan työkyvyttömyysriskin hallintaan osoitettua eläkemaksutuloa. Palkansaajakeskusjärjestöt kannattavat myös tarvittaessa lainsäädäntömuutoksia.

Lisätietoja

Katarina Murto, johtaja, STTK, puh. 050 568 9188

***

STTK Unelmien työpäivänä: Työhyvinvoinnin merkitys oivallettu, mutta vielä riittää tehtävää