Pohjoismaiset ay-järjestöt: Suomen hallituksen toimet puuttuvat karkeasti sopimusvapauteen


Pohjolan ay-liike tuomitsee Suomen hallituksen esittämät kaavailut heikentää työntekijöiden työehtoja ja toimeentuloa puuttumalla karkeasti sopimusvapauteen.

Suomen hallituksen toimet puuttuvat karkeasti sopimusvapauteen

Suomen hallituksen julkistamat toimet kilpailukyvyn parantamiseksi romuttavat pohjoismaisen mallin mukaisen sopimisen ja vaarantavat koko vapaan sopimusoikeuden, pohjoismaiset ay-puheenjohtajat toteavat.

– Monet kansainväliset sopimukset takaavat järjestäytymisvapauden ja oikeuden neuvotella kollektiivisesti työehdoista. Näitä kansainvälisiä sopimuksia ovat ILO:n yleissopimukset nro 87 ja 98, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan sosiaalinen peruskirja, YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus sekä taloudellisia-, sosiaalisia- ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevat sopimukset.

Pohjolan ay-liike toteaa, että jos Suomen hallituksen esittämät työelämän heikennysesitykset toteutetaan, on niillä arvaamattomat seuraukset paitsi suomalaiselle yhteiskunnalle, niin myös laajemmin Pohjoismaissa. – Suomen hallitus rajoittaa työmarkkinajärjestöjen vapaata neuvotteluoikeutta. Se ei ole hyväksyttävää, järjestöt toteavat.

Pohjolan ammatillisen yhteisjärjestön (NFS – Nordens Fackliga Samorganisation) jäsenjärjestöjä ovat kaikki pohjoismaalaiset ay-keskusjärjestöt. Järjestöillä on yhteensä 9 miljoonaa jäsentä. PAY:n suomalaisia jäsenjärjestöjä ovat SAK, Akava ja STTK.

Lisätietoja: SAK, Katja Lehto-Komulainen, kansainvälisten asioiden päällikkö, puh. 040 731 2386 Akava, Mats Nyman, yhteiskunta-asioiden päällikkö, puh. 050 3281 236
STTK, Taina Vallander, viestintäasiantuntija, puh. 040 184 1464
PAY – Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö, Magnus Gissler, pääsihteeri, puh. +46 70 686 2586