Kumpi nousee työllisyys vai osingot?


Jukka Ihanus STTK

Hallitus tavoittelee kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja kustannuskilpailukyvyn parantamisella. Työnantajajärjestöjen puolelta on myös kommentoitu, että hallituksen esitykset luovat uutta työtä Suomeen. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että työpaikkoja syntyisi vaalikauden loppuun mennessä 50 000 – 75 000 hallituksen esittämien toimien toteutuessa normaalisuhdanteen oloissa.

Hallitus joutuu uskomaan VM:n ja työnantajien vakuutteluita uusista työpaikoista. Takeita uusista työpaikoista hallituksella ei ole. Hallitus ottaa tietoisen riskin, jos palkansaajien työehtoja koskevat uhraukset eivät tuo luvattua työllisyysvaikutusta vaaleihin mennessä. Todennäköisesti lyhyellä aikavälillä julkisen sektorin työvoiman tarve alenee, koska työaikaa pidennetään lomia leikkaamalla.

Hallituksen paketti merkitsee noin 3 600 miljoonan euron tulonsiirtoa yrityksille. Viime vuosilta ei ole näyttöä siitä, että työnantajien kustannusten alennukset näkyisivät kotimaan työllisyydessä edes viiveellä. Työnantajien kansaneläkemaksun poistaminen tai yritysverotuksen jättiale eivät ole lisänneet kotimaista työllisyyttä merkittävästi.

Työllisyyden paraneminen edellyttää myös hallituksella uskottavia toimia työnhakijoiden ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden parantamiseksi. Näin avoimiin työpaikkoihin saadaan nykyistä paremmin tekijöitä.

Viime vuosina pörssiyritysten yritysten maksamat osingot ovat nousseet. Tuloksesta jaetaan yhä suurempi osa ulos osinkoina eikä tulosta käytetä investointeihin tai työllistämiseen. Maailmantaloudessa on isoja epävarmuuksia, mitkä haittaavat Suomen talouden elpymistä ja sitä kautta työllisyyden kasvua. Jos yrityksillä ei ole näköpiirissä kysynnän kasvua, investointien ja työllistämisen sijaan jaetaan osinkoja.

Paketin vaikutuksia yritysten käyttäytymiseen seurataan nyt tarkkaan. Hallituksen tulisi toteuttaa verotuksellisia uudistuksia, jotka ohjaavat investoimaan ja työllistämään osinkojen jakamisen sijaan. Ulosjaetun osingon verotuksen kiristäminen joko yrityksen tai osingonsaajan tasolla toteuttaisi tämän tavoitteen. Mielenkiintoista on se, että hallitus lienee kiihdyttämässä omistamiensa pörssiyhtiöiden osingonjakoa kärkihankkeiden rahoittamiseksi.

Lähivuosina nähdään toimivatko hallituksen omaksumat talousopit käytännössä.

Jukka Ihanus, STTK:n yhteiskuntavaikuttamisesta vastaava johtaja.