Meton Håkan Nystrand: Puu ei liiku pelkästään kärkihankkeilla


Metsätalous

– On myönteistä, että maan hallitus on tutustunut luonnonvara-asiantuntijoiden viime keväänä tekemään yhteiseen hallitusohjelmapaperiin, sanoo Meton puheenjohtaja Håkan Nystrand. – Näyttää siltä, että biotalous ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen ovat hallituksen priorisoinneissa varsin korkealla. Se ei kuitenkaan yksin riitä.

Puu saadaan liikkeelle vain metsäalan asiantuntijoiden jalkatyöllä

– On muistettava, että puu ei liiku pelkästään esitetyillä kärkihankkeilla, eli lähinnä panostamalla suurempiin tilakokoihin, selkeämpiin omistusjärjestelyihin sekä sähköisiin palveluihin, Nystrand sanoo. – Puu saadaan konkreettisesti liikkeelle vain metsäalan asiantuntijoiden jalkatyöllä –  niin nyt kuin tulevinakin vuosina.

Puu liikkeelle -kärkihanke on metsäasiantuntijoiden mielestä tarpeellinen ja ajankohtainen, kun raakapuun kysyntä vuositasolla kasvaa lyhyessä ajassa jopa 15 miljoonalla kuutiometrillä. Myönteistä metsäasiantuntijoiden mukaan on myös se, että kärkihankkeiden joukosta ei löytynyt puukauppaa helposti sotkevia verotuksellisia toimenpiteitä.

Nystrandin mukaan myös energiastrategia on erittäin tervetullut kärkihanke.

– Tavoitteet uusiutuvan energian kehittämisestä vaikuttavat hankepaketissa määrätietoisilta, hän toteaa. – Tällä hetkellä jokainen energiantuottaja ajaa omaa asiaansa ja sitten katsotaan kuka ”voittaa”. Kokonaisnäkemys siitä, mihin Suomi energiakysymyksissä pyrkii, puuttuu.

Hankepaketissa on mukana myös vesienhoito, johon on jo pitkään suhtauduttu vakavasti.

– Nyt jää nähtäväksi, tuleeko tästä hankkeesta vain lisärasitteita luonnonvarojen elinkeinoille, vai panostetaanko todella uusien ja myönteisten ratkaisujen kehittämiseen? Uskalletaanko vihdoin konkreettisemmin tarttua esimerkiksi kysymykseen siitä, mistä Suomenlahden päästöt todellisuudessa tulevat?

– On tärkeää, että pyritään etsimään ratkaisuja ”sinisen biotalouden” ongelmiin. Nystrand toteaa.- Samalla on muistettava, että pelkästään kalakannoista huolehtiminen ei riitä, vaan tarvitaan myös todellisia toimenpiteitä itse kalastuselinkeinon pelastamiseksi.

Meton puheenjohtaja Håkan Nystrand otti torstaina kantaa hallituksen ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut” hankepaketin sisältöön blogissaan.

Lisätietoja: Håkan Nystrand, p. 040 761 5176

***

Metsäasiantuntijat saivat uuden puheenjohtajan