Luca Visentini: Euroopan on muutettava talouspolitiikkansa suuntaa


Luca Visentini, Euroopan ay-liike

Talouskriisin hoito Euroopassa on ollut lyhytnäköistä ja kasvua tappavaa. Eurooppa on todennäköisesti tuomittu nollakasvun ja korkean työttömyyden uralle vuosikausiksi eteenpäin. Näin toteaa eurooppalaisen ay-liikkeen tuleva nokkamies, italialainen Luca Visentini.
– Säästöleikkuri on leikannut kaiken, mikä voisi parantaa kilpailukykyä ja tuottavuutta. Jos minulta kysytään, miten Euroopan talouskriisiä pitäisi hoitaa, niin vastaan, ei ainakaan näin. Politiikan fokus pitää kääntää leikkauksista investointeihin. Paljon parjattu Junckerin investointiohjelma on ainakin askel oikeaan suuntaan, Visentini toteaa.

Visentinin mielestä Euroopalta on koko kriisin ajan puuttunut selkeä strategia, miten siitä selviydytään. Nyt myös usko yhteiseen tulevaisuuteen on alkanut rakoilla.
– Kriisin pahimpana vaikutuksena pidän luottamuspulaa ja demokratiavajetta, joka meillä on nyt käsillä. EU:sta on tullut syntipukki myös kansallisella tasolla tehdyille virheille. Tämä on johtanut sisäänpäin kääntyneeseen politiikkaan. Jokainen jäsenvaltio huolehtii vain itsestään. Iso kuva tuntuu puuttuvan kaikilta. Olemme apatian tilassa.

Visentini näkee mahdollisuuksia sosiaaliseen dialogiin ja Eurooppa-tason sopimiseen. Hän tunnustaa fanittavansa pohjoismaista sopimusyhteiskunnan mallia.
– Eurooppalaista tulevaisuutta tulisi visioida yhdessä työnantajien, työntekijöiden ja hallitusten kesken, niin kansallisesti, kuin Eurooppa-tasolla. Tarvitsemme visioita paremman kilpailukyvyn ja tuottavuuden saavuttamiseksi, työpaikkoja, reilumpia pelisääntöjä työvoiman liikkuvuudelle jne. Näitä kysymyksiä tulisi olla luonteva hoitaa yhdessä, Visentini painottaa.

Suomessa 24.-26.8. vieraileva Luca Visentini (46) tullee syyskuun lopussa (28.9.-2.10.2015) järjestettävässä ay-liikkeen eurooppalaisen yhteistyöjärjestön ETUC:n kongressissa valituksi järjestön seuraavaksi pääsihteeriksi. Visentinillä on takanaan pitkä ura Italian ay-liikkeessä ja sen jälkeen Eurooppa-tason yhteistyössä. Lue lisää Luca Visentinistä: www.etuc.org/lucavisentini