Kuinka STTK:laisen Toimisen perheen talous muuttuu budjettiriihen päätöksistä


Keskipalkkaisen perheen talous

Keskituloisen STTK:laisen työssäkäyvän Toimisen toimihenkilöperheen käytettävissä olevat tulot pysyvät tämän vuotisella tasolla vuonna 2016. Vaikka ansiotulojen verotus hieman alenee pieni- ja keskituloisilla palkansaajilla, niin asuntolainojen korkovähennyksen leikkaus ja välillisen verotuksen kiristyminen vievät tämän tulojen lisäyksen.

Hinnat nousevat vuonna 2016 1,2 prosenttia ja palkat 1,1 prosenttia keskimäärin. Välillisen verotuksen kiristyminen näkyy toimihenkilöperheessä mm. ajoneuvoveron korotuksena. Välillisten verojen korotukset kiihdyttävät osaltaan myös inflaatiota 2016.

Keskipalkkaisen noin 3000 euroa kuukaudessa ansaitsevan STTK:laisen tuloveroprosentti alenee parilla prosenttiyksikön kymmenyksellä 29,8 %:iin. Pienituloisilla palkansaajilla tuloverotus alenee hieman enemmän ja suurituloisilla puolestaan kiristyy hieman tämän vuotisesta.

Alla olevassa laskelmassa on keskituloinen STTK:lainen perhe, johon kuuluu kaksi alaikäistä lasta. Molemmat vanhemmat ovat kokoaikaisesti työssä ja kahden tulonsaajan ansiotulot ovat yhteensä 6 000 euroa kuukaudessa. Laskelmassa on huomioitu ansiotason nousu, sosiaali-vakuutusmaksujen oletetut muutokset ja maan hallituksen budjettiriihessä tekemät veromuutokset vuodelle 2016. Laskelmassa ei ole huomioitu asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden leikkaamista.

2015 2016
Perheen ansiot brutto eur/v 75 000 75 825 (+1,1 %)
– josta veroa 23 250 (vero 30,0 %) 22 595,9 (vero 29,8 %)
nettoansiot eur/v 51 750 53 229,2 (+1,4 %)
inflaatio 1,2 %
nettoreaaliansioiden muutos + 0,2 % (n. 100 eur/v)