Pron Malinen: Yt-lain uudistamisen oltava mukana neuvottelupöydässä


Yt-lain uudistaminen

Irtisanomislaiksi muuttunut yt-lainsäädäntö on muutettava osana mahdollista yhteiskuntasopimusta aidoksi työelämän kehittämisen laiksi.

Yhteistoimintalain uudistaminen on nostettava osaksi mahdollisia yhteiskuntasopimuksesta käytäviä neuvotteluja, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen vaatii.

– Yt-laki on uudistettava vastaamaan paremmin muuttuvan työelämän tarpeita työntekijöiden turvallisuutta vahvistavalla tavalla. Uudistuksen kautta työntekemisen ja -tekijöiden yksilölliset tarpeet on kyettävä huomioimaan entistä paremmin.

Malisen mukaan yt-laki on nykymuodossaan tehty kokoaikaisia ja kiinteitä työsuhteita silmällä pitäen. Se ei näin ollen huomioi riittävästi muuttuneita työsuhteita ja uusia työntekemisen tapoja. Monet muutokset ovat tulleet jäädäkseen.

– Lainsäädäntöä on kyettävä ajanmukaistamaan toimivalla tavalla. Se edellyttää esimerkiksi rikkonaisen työn kasvun, verkostomaisen toimintatavan, ulkoistamisten, projektimaisen organisoitumisen ja muiden nykypäivän työelämän ilmiöiden ottamista osaksi yt-menettelyä, Malinen toteaa.

Malinen pahoittelee, että nykymuotoista yt-lakia hyödynnetään välineenä lähinnä vain työvoiman vähentämiseen. Yt-neuvotteluja käydään henkilöstön kanssa monesti ikään kuin varmuuden vuoksi, ennakkovarautumisena yrityksen epävarmaan tulevaisuuteen.

– Se ei voi olla lain henki. Näihin pakkoratkaisuihin henkilöstön on vaikeaa, jopa mahdotonta vaikuttaa, Malinen sanoo.

Yt-laista on rakennettava työkalu kilpailukyvyn ja työvoiman kehittämiseen

Uudesta yt-laista on rakennettava toimiva työkalu kilpailukyvyn ja työvoiman kehittämiseen. Sitä kautta voidaan paikallisesti sopien tasapainottaa lisääntynyt joustavuus kasvavaan muutosturvaan ja osaamisen vahvistamiseen.

Malinen korostaa, että muutos olisi työnantajien ja työntekijöiden yhteisen edun mukaista. Hyvä yhteistoiminta yrityksessä ja työpaikalla sekä onnistunut henkilöstöjohtaminen ovat keskeisesti kytköksissä työntekijöiden sitoutumiseen ja sitä kautta koko organisaation tuottavuuteen.