Jyty ja Pardia: Oikein toteutettuna digitalisaatio ei ole mörkö


Digitalisaatio on tie tuottavuuteen ja talouskasvuun

Digitalisaatio voi luoda parempaa ja tuottavampaa työtä julkiselle sektorille. Tämä onnistuu vain, jos henkilöstö otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa ja koulutetaan uusiin työvälineisiin. 

Digitalisaatio on jo muuttanut ja muuttaa edelleen julkisen sektorin työpaikkoja.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki ja Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola näkevät digitalisaation hyvänä työkaluna, jos sen tavoitteena ei ole henkilökunnan vähentäminen vaan aidosti parempi työelämä.

Simola sanoi SuomiAreenalla 16. heinäkuuta pitämässä puheessaan, että digitalisaation avulla on mahdollisuus parantaa molemminpuolista joustavuutta ja kohdentaa olemassa olevien voimavaroja sinne, missä inhimillisyyttä ja ihmistä tarvitaan.

Oikeasti toimivien ratkaisujen saavuttamiseksi työntekijät täytyy ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheessa ja varmistaa, että he saavat kaiken irti uusista työn apuvälineistä.

Pardian jäsenkyselyyn vastanneista varsinkin yli 50-vuotiaat pelkäsivät, etteivät pysy työelämän kehityksen vauhdissa. Tämä nousi myös muissa ikäryhmissä yhdeksi keskeiseksi työssäjaksamista heikentäväksi tekijäksi.

Työpaikoilla onkin kiinnitettävä huomioita jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja kouluttamiseen.

Palveluista tinkimättä

Digitalisaatio ei saa olla väline henkilöstön vähentämiseen. Puheenjohtajat muistuttavat, että poistuvien työtehtävien tilalle syntyy uusia. Ensisijaisesti työntekijöitä on irtisanomisten sijasta uudelleenkoulutettava.

Pihlajamäen mukaan liian vähäisen henkilökunnan vaikutukset nähdään jo työpaikoilla.

Esimerkiksi Jytyn jäsenkyselyyn vastanneet kertoivat, että henkistä kuormitusta työssä aiheuttaa jatkuvat muutokset työssä, toimintatavoissa, henkilöstössä ja organisaatiossa. Muita kuormittajia olivat liian suuri työmäärä, työilmapiiriongelmat ja liian vähäiset henkilöstöresurssit.

Puheenjohtajat ovatkin sitä mieltä, että oikein tehdyllä digitalisaatiolla voidaan tulevaisuudessa saada enemmän samalla rahamäärällä. Tämä voidaan tehdä tinkimättä kansalaisten mahdollisuudesta saada henkilökohtaista palvelua silloin, kun ne sitä tarvitsevat.

Lisätietoja:

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, p. 0400 537 756. Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, gsm 040 566 8517.

Jyty edustaa noin 62 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Palkansaajajärjestö Pardiassa on 55 000 jäsentä ja se on suurin valtion henkilöstöä edustava ammattijärjestö. Jäsenistä enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n jäsenliitto.