Kuinka tehdä onnistunut rakenneuudistus?


OECD

– 7 kohtainen muistilista ministerille onnistuneeseen rakenneuudistukseen

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on nostanut tavoitteekseen Suomen uudistamisen. Liikkeelle on laitettu useita isoja rakenneuudistuksia mm. sote ja työmarkkinoiden toiminnan uudistaminen. Edellinen hallitus ei onnistunut viemään läpi käynnistämiään uudistuksia. OECD on käynyt läpi eri maissa tehtyjä rakenneuudistuksia. Jotta uudistukset saadaan vietyä onnistuneesti läpi, kannattaa poliittisen päättäjän OECD:n mukaan kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

1. Hanki selkeä mandaatti.

Uudistusten keskeinen onnistumisen edellytys on selkeä mandaatti äänestäjiltä. Mandaatiksi ei riitä vaalivoitto tai enemmistö eduskunnassa, vaan uudistuksen tarve ja linjat on viestittävä äänestäjille ennen vaaleja.

2. Käy vuoropuhelua uudistuksesta.

Jotta saat vakuutettua äänestäjät ja sidosryhmät uudistuksen tarpeesta, kerro seuraukset uudistusten tekemättä jättämisestä. Pitkän aikavälin tavoitteista kertominen on tärkeää erityisesti taloudellisen kriisin aikana. Perustele uudistuksen tarvetta ja valittuja keinoja. Kuuntele myös sidosryhmien näkemyksiä ja muokkaa esityksiäsi annetun palautteen pohjalta. Näin uudistuksen laatu paranee ja se voidaan viedä toimeenpanna helpommin.

3. Perusta uudistus tutkitulle tiedolle ja kestävälle analyysille.

Kun uudistuksen tarvetta ja sisältöä voidaan perustella tutkitulla tiedolla ja kestävällä analyysillä, sen laatu paranee ja sen onnistumisen todennäköisyys kasvaa. Vahvat perustelut uudistuksen hyödyistä edistävät sen läpimenoa. Keinot tulee valita tutkitun tiedon pohjalta.

4. Varmista, että uudistuksen valmistelu- ja toimeenpanoinstituutiot ovat kunnossa.

Taloudellisen analyysin uskottavuus riippuu sen tekijän luotettavuudesta eri osapuolten näkökulmasta. Tarvittaessa luo tai vahvista valmistelu- ja toimenpanoinstituutiota.

5. Uudistuksella on oltava selkeä johtajuus ja omistajuus.

Uudistuksella on oltava selkeä johtaja sekä poliittisella että muilla tasoilla, jotka vastaavat uudistuksen etenemisestä. Onnistunut johtajuus tarkoittaa pikemminkin hyväksynnän hankkimista hankkeelle kuin uudistuksen noudattamisen varmistamista.

6. Rakenna realistinen aikataulu.

Uudistusten valmistelu, sisäistäminen ja toimeenpano vaativat aikaa. Onnistunutta uudistusta valmistellaan useita vuosia ja sen lisäksi on varattava vuosia toimeenpanoon. Kiire lisää epäonnistumisen riskiä. Onnistunut uudistus vaatii yleensä useita yrityksiä. Kaatuneet uudistusyritykset usein pohjustavat isompaa uudistusta, sillä tietoisuus uudistusten tarpeesta kasvaa prosessin aikana. Kriisin aikana voi avautua mahdollisuus uudistuksen läpiviemiseen, jos sitä on valmistelu jo etukäteen.

7. Ota mukaan uudistuksesta kärsijät ja tee heille vastaantuloja.

Uudistuksen etenemisen kannalta on hyötyä kytkeä mukaan ne ryhmät, jotka kärsivät todennäköisesti kärsivät uudistuksesta. Vuoropuhelu ja valmistelussa mukanaolo ei välttämättä poista konfliktia, mutta se luo osapuolten välille luottamusta. Mieti, missä määrin kritiikkiä on huomioitava. Uudistuksen keskeisistä piirteistä ei tarvitse luopua, vaikka tekeekin vastaantuloja potentiaalisille häviäjille. Ne usein jouduttavat uudistuksen toteutumista. Mahdollisten hyvitysten tapa ja mittakaava kannattaa miettiä uudistuksen tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta.

Lähde: OECD, Making reforms happen, 2010