Taloudesta tiistaina: Viisi huomiota rakennemuutokseen


Digitaitojen kehittäminen

Rakennemuutos työelämässä

Joka päivä jonkun ihmisen työpaikka katoaa alta ja toisaalla syntyy uusi työpaikka.  Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutki miten yksityisen sektorin supistuvissa ammateissa, pääosin teollisuudessa, työskentelevien työurat ovat kehittyneet vuodesta 1995 vuoteen 2009 saakka. Tein viisi huomiota tutkimuksesta ja uudistustarpeista.

Ensimmäinen huomioni: virta pois työmarkkinoilta on hyvin voimakas.

Vuonna 1995 supistuvassa ammatissa toimineista ihmisistä joka kolmas oli opiskelemassa, eläkkeellä (muulla kuin vanhuuseläkkeellä), työttömänä tai työvoiman ulkopuolella vuonna 2009. Suuntaus on valitettavasti lähes yhtä voimakas laajemminkin työmarkkinoilla. Kun kerran tiput työmarkkinoilta, olet vaarassa tippua sieltä kokonaan.

Toinen huomioni: työmarkkinoilla tapahtuu paljon liikettä ammattien välillä.

Viiden vuoden jälkeen noin 40 % supistuvassa ammattitehtävässä toimineesta oli siirtynyt muuhun ammattiin tai ei-työlliseksi. Ammattiryhmien välillä oli huomattavia eroja, toimistotyöntekijät olivat parhaiten onnistuneet siirtymään pois supistuvasta ammatista yksityisen sektorin muihin töihin; huonoiten puun- ja paperinjalostuksen prosessityöntekijät

Kolmas huomioni: iäkkäät työntekijät ovat vaikeuksissa.

Ammattirakenteiden muutokseen sopeutuvat parhaiten nuoret, keski- tai korkea-asteen koulutuksen suo­rittaneet, toimistotyöntekijöinä toimineet ja Etelä-Suomessa asuvat. Ei-työllisyyteen siirtyneet ovat voittopuolisesti olleet ikääntyviä työntekijöi­tä. Onko ikääntyvien asema työmarkkinoilla oleellisesti parantunut?

Neljäs huomioni: kouluttautumiseen on kannustettava.

Tutkimus vahvistaa sen minkä kaikki jo tietävät. Mitä paremmin olet koulutettu, sitä todennäköisemmin löydät uuden työn. Tuleen ei saa jäädä makaamaan. Ammattia kannattaa vaihtaa, jos työllisyystilanne vaikuttaa vanhassa ammatissa huonolta. Kun ihmistä kohtaa irtisanominen, tarjolla pitää olla tehokkaita työmarkkinatoimenpiteitä, jotta uusi työ löytyy mahdollisimman nopeasti.

Viides huomioni: uudistetaan aikuiskoulutusta.

Muutama vuosi sitten lähes puolet palkansaajista ilmoitti tarvitsevansa ammattitaitoa tai uraa edistävää koulutusta. Tarve on tuskin vähentymään päin. Viime vuosien työllisyystilanne on ollut vaikea ja yhä useampi on joutunut kokemaan työttömyysjaksoja. Kliseinen digiyhteiskunta on tulossa, mutta emme me palkansaajat ole siihen valmiita. Kun 2030-luvulla tutkitaan miten vuonna 2015 supistuvissa ammateissa toimineet pärjäsivät muutoksissa, tulosten soisi olevan parempia. Kesän jälkeen koulun penkille!