Järjestöt vetoavat ammatillisen koulutuksen jatko-opintokelpoisuuden säilyttämisen puolesta


STTK on mukana järjestöjen vetoomuksessa ammatillisen koulutuksen jatko-opintokelpoisuuden säilyttämisen puolesta. Hallitusohjelmaneuvotteluissa on YLE Uutisten mukaan keskusteltu ammattikoulutuksen lyhentämisestä kahteen vuoteen. Järjestöt pitävät suunnitelmaa huolestuttavana, sillä nykyisin kolmannes ammattikorkeakoulujen opiskelijoista ja peräti puolet hakijoista tulee ammatillista väylää pitkin.

Lisätietoja STTK:ssa: Jukka Ihanus, p. 050 463 9929

VETOOMUS HALLITUSOHJELMANEUVOTTELIJOILLE AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUOTTAMAN JATKO-OPINTOKELPOISUUDEN SÄILYTTÄMISEKSI

Me allekirjoittaneet järjestöt vetoamme voimakkaasti neuvottelijoihin, ettei suomalaisen laadukkaan ja vetovoimaisen ammatillisen koulutuksen asemaa heikennetä lyhentämällä koulutuksen kesto kolmesta vuodesta kahteen vuoteen, mikä samalla merkitsisi jatko-opintokelpoisuuden menettämistä.

Nykyään jo kolmannes ammattikorkeakoulujen opiskelijoista ja peräti puolet hakijoista tulee ammatillista väylää pitkin. Se, että jatko-opintokelpoisuus voidaan hankkia myös ammatillisten opintojen kautta, houkuttelee monipuolisesti kaiken tasoisia opiskelijoita ja muodostaa vahvan ammatillisen väylän aina peruskoulusta korkeakoulutasolle. Näistä osaajista työelämä kilpailee.

Kaksivuotiseksi muuttaminen säästösyistä olisi epäviisas ratkaisu, jolla osaamistaso jo entisestään heikkenisi ja vetovoima romahtaisi. Jo tehtyjen leikkausten johdosta mm. opetuksen määrä on vähennetty jopa kolmanneksella.

Olemme muulla tavoin valmiita jatkamaan yhteistyössä valtiovallan kanssa ammatillisen koulutuksen rakenteiden ja sisältöjen kehittämistä, jotta toimintaa järkeistämällä saadaan aikaan myös tarvittavia kustannussäästöjä.

Allekirjoittaneet

Ida Mielityinen, asiantuntija, Akava

Petri Lempinen, toimitusjohtaja, Amke

Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja, Arene

Heljä Misukka, koulutusjohtaja, OAJ

Saana Siekkinen, työelämäasioiden johtaja, SAK

Jukka Ihanus, johtaja, STTK

Veli-Matti Lamppu, johtaja, Suomen Yrittäjät

Musa Jallow, puheenjohtaja, SAKKI

Joonas Peltonen, puheenjohtaja, SAMOK