OP-Pohjola Henkilöstöyhdistys: Tulos vaan vahvistuu – kiitos tulee irtisanomisilla


Yhdistyksen ylin päättävä elin edustajisto on pitänyt kevätkokoustaan 20.5.2015 ja päätynyt ottamaan kantaa OP Ryhmässä tapahtuneisiin irtisanomisiin. Miksi OP Ryhmässä sanotaan samanaikaisesti irti henkilöitä kun tehdään kaikkien aikojen parasta tulosta? Jopa 278 henkilöllä on päättymässä työ kun toimintoja tehostetaan.

Työnantaja kantaa julkisesti yhteiskuntavastuuta antamalla omille asiakkaille jopa 12 kuukauden lyhennysvapaata, mutta missä on yhteiskuntavastuu kun omat työntekijät joutuvat kilometritehtaalle. Henkilöstö on sitoutunut osuustoiminnallisen pankin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin, mikä näkyy jopa siinä että eläkkeelle siirtyvän henkilöstön keski-ikä on ollut noin 61 vuotta. Onko todella yhteiskuntavastuuta kun osuustoiminnallinen pankki synnyttää uusia työttömiä?

Esitämme, että irtisanomisen vaihtoehtona huomioidaan eläköitymisen vaikutukset henkilöstömäärään ja panostetaan henkilöstön kouluttamiseen uuden osaamisen tarpeisiin. Elämme toimialalla, jossa muutoksia on tapahtunut koko ajan ja digitalisaatio tuo aivan uusia muutoshaasteita. Nyt on aika kouluttaa henkilöstöä uusiin haasteisiin ja uudenlaisiin tehtäviin. Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö tuo jatkossakin vahvaa tulosta.

Yhteydenotot:
Riitta Suonpää
puheenjohtaja
riitta.suonpaa@prohallitus.fi
050 3469523